Nu är de flesta uteserveringarna på Götgatsbacken borta för att återuppstå till våren. Därmed blir det lite lättare och framför allt säkrare för alla som till fots tar sig fram längs Götgatan mellan Högbergsgatan och S:t Paulsgatan. De senaste åren har restaurangerna fått tillstånd till allt större uteserveringar längs nämnd sträcka, både på trottoarerna och i körfälten. Det har fått till följd att gående, cyklister och varutransporter måste trängas på en smal remsa i mitten. Jag går själv sträckan flera gånger i veckan och har både råkat ut för och bevittnat ett flertal incidenter. Irritationen och otryggheten är hög hos fotgängarna när cyklister och elsparkcyklar passerar förbi nära i hög fart.

Jag har inget emot restaurangernas expansion och ser gärna att de ges ännu större yta om behovet finns, men för att kunna tillgodose detta och samtidigt lösa problemen med säkerheten behöver det även införas cykelförbud på sträckan. Det finns redan tydliga markeringar för cyklisterna på alternativ sträcka längs Repslagargatan, men det räcker tyvärr inte. En komplettering med cykelförbud behövs så att denna sträcka kan bli en renodlad gågata. På köpet får vi både en säkrare och trevligare trafikmiljö för alla. Jag uppmanar därför det nya trafikborgarrådet, MP:s Lars Strömgren att se över frågan så att nya regler kan vara på plats när solen återigen tittar fram till våren.