Sverige har fått en konservativ och högerpopulistisk regering, där Sverigedemokraterna har det avgörande inflytandet över politiken. Resultatet går inte att ta miste på. Regeringens budget för 2023 är ett dråpslag mot välfärden och klimatet.

Till att börja med är regeringens satsningar på välfärden långt ifrån tillräckliga. I regeringens budget skjuts det till sex miljarder kronor extra till kommunerna, samtidigt som Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppskattar behoven till minst 20 miljarder kronor. Det är i praktiken en svältbudget för kommunerna.

Gör annorlunda än regeringen

Stockholms rödgröna styre gör precis tvärtom. Vi prioriterar en stark välfärd. Alla barn i Stockholm ska ha lika goda villkor att utvecklas och växa. Idag lämnar drygt en fjärdedel av eleverna i Stockholms mest utsatta områden skolan med ofullständiga betyg. Det är en utveckling som vi behöver vända.

Vi vill att alla elever ska ges likvärdiga möjligheter att nå kunskapsmålen i skolan. Därför tillför det rödgröna styret betydande resurser till förskolan och skolan, med fokus på de lägre årskurserna och elevhälsan. Vi sänker också avgifterna för fritidsklubbar och simskolor.

Miljö och trygghet på agendan

Stockholms rödgröna majoritet vill bygga ett Stockholm för alla. Vi ska investera i det förebyggande trygghetsarbetet och stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt säkerställa att utsatta får rätt stöd. Därför slopar vi bland annat egenavgiften till stadens skyddade boenden.

Det rödgröna styret kommer också att prioritera miljö och klimat. Mitt i en brinnande miljö- och klimatkris sänker regeringen ambitionerna och driver en politik som ökar utsläppen. Stockholm ska visa att en annan väg är möjlig. Vi ska vara världsledande i att minska utsläppen. Därför genomför vi stora klimatinvesteringar och skärper Stockholms klimatmål.

Skyndar för klimatets skull

Senast 2030 ska Sveriges huvudstad vara klimatpositiv i stället för det tidigare målet 2040. Därutöver ska staden införa ett nytt mål om halverade konsumtionsutsläpp till 2030, för att minska utsläppen från byggande, kläder, prylar och resor. Stockholm ska bli en stad med friskare luft, renare vatten, mer skyddad natur och större biologisk mångfald.

Det rödgröna styrets besked är tydligt. Välfärden och klimatomställningen ska ha de resurser som behövs för att Stockholm ska fungera och utvecklas. Vi tar ansvar för Stockholm i ekonomiskt kärva tider, ser till att staden har en stark och jämlik välfärd och växlar upp takten i miljö- och klimatomställningen.