För över ett år sedan frågade jag det moderata finansborgarrådet Anna König Jerlmyr om hon kommer att öppna för att samarbeta med Sverigedemokraterna. Jag fick inget svar då, och har inte fått det än. I och med att allt fler partier flaggar för samarbete på riksnivå börjar jag dock ana varthän det barkar. För oss som räds att ett parti som så fundamentalt vill rasera de mänskliga rättigheterna ska få ökat inflytande är det en oroväckande utveckling.

Som det ser ut just nu är det omöjligt för väljarna att veta vad en röst på partierna som utgör det grönblå styret innebär i praktiken efter nästa val. Vi har sett hur det gått i andra kommuner där Sverigedemokraterna fått löpa fritt. I det M och SD-styrda Hörby larmade stadens tjänstemän om kunskapsförakt, homofobi, rasism och till sist massavhopp. 

Andra partier har förändrats

Ulf Kristersson kallade nyligen SD för “seriösa och konstruktiva” och lovordade deras utveckling. Men det är inte Sverigedemokraterna som förändrats, det är andra partiers inställning till dem. Det är bara att titta på deras politik här och nu. Inte minst på kommunal nivå. 

Sverigedemokraternas nationalistiska och värdekonservativa politik gör sig nämligen extremt tydlig här i Stockholm. Går vi till deras budget blir "visionen" för staden klar. De vill förbjuda modersmålsundervisning och jämställdhetsarbete i förskolan. Kulturstöd får bara gå till verksamheter som bidrar till att bevara "svenska kulturtraditioner" och "svenska värderingar". Papperslösa barn ska slängas ut. Budgeten innehåller också en otroligt märklig redogörelse på tre sidor om vilka dagar som ska flaggas på, och vilka flaggor som får hissas - och vi kan väl konstatera att det är regnbågsflaggan som får packas ner i flyttkartongen, precis som i andra kommuner där SD har fått inflytande. 

Kan stänga dörren

Nu när flera partier på riksnivå öppnar för att regera med stöd av Sverigedemokraterna vänder vi oss till er som företräder partierna på kommunal nivå. Ni har möjlighet att stänga dörren till det bakåtsträvande Stockholm som Sverigedemokraterna vill skapa. Ni har möjlighet att ta ställning för en öppen och demokratisk stad, och säga nej till en rasistisk och antifeministisk politik som ökar polariseringen i samhället. 

Det står naturligtvis Moderaterna, Kristdemokraterna eller Liberalerna i Stockholm fritt att svara på frågor om era samarbetspartners framöver, men för väljarnas skull kan det vara en god idé att tydliggöra om man kommer låta Stockholm bli en försöksverksamhet för Sverigedemokraternas rasistiska och konservativa agenda eller inte. Ett icke-svar är också ett svar.