Svarar. Carolin Robson (MP) svarar på Erlandssons debattinlägg. Foto: Kevin Wedin/Mostphotos (kollage)

DEBATT: En felaktig budget styr socialtjänsten

Carolin Robson (MP) svarar på Carina Erlandssons (M) insändare om privatiseringen av hemtjänsten i Danderyd. "Att våra äldre slussas mellan akutsjukhus, korttidsboenden och hemtjänst måste upphöra."

  • Publicerad 14:00, 9 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Carina Erlandsson (M) skriver att det inte var ekonomiskt försvarbart att ha kvar Danderyds hemtjänst. Budgeten handlar om vem och vad som får kosta pengar och socialnämndens budget är en värdemätare på hur nämnden betraktar äldre Danderydsbor. Verkligheten är att Carina Erlandsson låtit en felaktig budget styra socialtjänstens verksamhet. Hon har årligen sparat in på äldreomsorgen genom att sätta en ribba för vad en hemtjänsttimme får kosta.

Sanningen är att det inte går att bedriva en värdig omsorg för vare sig våra äldre eller hemtjänstpersonal med den hemtjänstcheck du har godkänt.

Sanningen är att det var nöjda Danderydsbor som anlitade Danderyds hemtjänst. Den hade kontinuitet med låg personalomsättning. Den hade trotjänare som efter kompetensutveckling till undersköterska hade erbjudits högre lön. Den hade 83 kommunanställda som förlorade sina jobb för att Carina Erlandsson tyckte att satsningen på undersköterskor blivit för dyr. Beslutet fattades utan info om vare sig besparing, avvecklingskostnad eller vad Danderydsbor med hemtjänst tyckte. Danderydsborna ska inte få info om avvecklingar och nedläggningar genom lokaltidningen.

När det gäller Carina Erlandssons tillit till kvalitetsmätningar så varnar Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommunerna för att förlita sig på rankningar: ”När hög kvalitet definieras som att äldre är nöjda med sin service är det en riskabel definition av vad som är god kvalitet.”

Carina Erlandsson tycker att vi ska ha en bra och trygg hemtjänst och att man nu ”jobbar fram en modell som möter kundernas behov”. Att enbart tycka saker ändrar inte på verkstan. Det är på tiden att den blir lagenlig. Socialtjänstlagen säger att äldre ska få den hjälp man själv uppfattar sig behöva - inte den som kommunens riktlinjer fastställer. Att våra äldre slussas mellan akutsjukhus, korttidsboenden och hemtjänst måste upphöra.

DEBATT: Rätt att privatisera hemtjänsten i Danderyd