Vi har mycket att vara stolta över när det gäller SL-trafiken, som av internationella bedömare anses vara ett av världens bästa kollektivtrafiksystem. Men vi har också utmaningar. Många åtgärder görs för att SL-trafiken ska vara trygg och säker för alla resenärer.

Ändå upplevs den inte sällan som otrygg. Det gäller i synnerhet i närheten av vissa tunnelbane- och pendeltågsstationer samt på vissa buss- och tvärbanehållplatser.

Civilklädda kontrollanter

Vi kristdemokrater vill därför satsa ytterligare på vår kollektivtrafiks trygghetsarbete med ordningsvakter, trygghetsvärdar och kontinuerliga biljettkontroller – det sistnämnda gärna med civilklädda kontrollanter där detta är lämpligt.

En ordningsstörare i kollektivtrafiksystem är ofta även en plankare. Vi vill ge fuskåkare dubbla straffavgifter när de ertappas flera gånger samt ge kontrollanter den lagliga möjligheten att hålla kvar plankare som vägrar identifiera sig, i väntan på polis.

Utöka kameraövervakningen

Vi vill också utöka och utveckla kameraövervakningen i kollektivtrafiken. Där har flera viktiga steg tagits under den senaste mandatperioden men vi vill utöka möjligheten att använda kameraövervakning även utanför stationerna samt i busskurer.

Vi vill i samverkan med polisen implementera ansiktsigenkänning i systemet, bland annat för att kunna hitta efterlysta brottslingar som rör sig i kollektivtrafiksystemet.

Förbjuda tiggeriet

Vi vill förbjuda tiggeri inom kollektivtrafiken. Påträngande tiggeri är den vanligaste orsaken till otrygghet som resenärer uppger i själva kollektivtrafiken.

Dessutom vill vi förstärka insatserna mot farligt och trafikstörande ”spårspring”, bland annat genom att höja straffen för den som olovligen vistas på spårområden samt kräva in skadestånd från den som genom spårspring förorsakat trafikstopp och förseningar.Vår kollektivtrafik ska vara trygg, säker, tillgänglig och pålitlig i alla avseenden.