Den 1 juni förändras barn- och ungdomssjukvården i Stockholm i grunden. Då minskar tillgängligheten till den barn- och ungdomsmedicinska öppenvården eftersom remisskrav införs, samtidigt som höga bemanningskrav kan leda till att mottagningar stänger. Parallellt flyttas också utredning och behandling av barn och ungdomar med adhd till BUP.

Jag har arbetat i barnsjukvården i 13 år och har varit både sjuksköterska och chef. När Region Stockholm under 2014 öppnade för privata vårdgivare inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård såg jag möjlighet att erbjuda en ny typ av mottagning. Målet var en klinik med fokus på en sammanhållen vårdkedja där vi kunde erbjuda all vård under ett och samma tak.

Dessutom hade jag personliga erfarenheter av vad både barnet och familjen behöver i sina vårdkontakter, något som varit en viktig erfarenhet för våra patienter.

Hög efterfrågan

Jag beslutade att starta en ny barn- och ungdomsmedicinsk öppenvårdsmottagning i Stockholms innerstad, en mottagning som låg centralt och dit barn, ungdomar och deras familjer kunde vända sig med sina problem; oavsett om det gällde den fysiska eller psykiska hälsan.

Stockholm Kids öppnade i mars 2017. Efterfrågan var direkt hög och under de här fem åren har det varit full fart. Efterfrågan har varit så hög att vi i september i fjol öppnade en filial i Danderyd, som snabbt blev populär.

Tillgänglighet och helhetsperspektiv har hela tiden varit viktiga ledord för mottagningen och vi har exempelvis erbjudit kvällsmottagning för att underlätta för familjerna.

Remisskrav införs

Men snart förändras allt. Den 1 juni träder nämligen ett nytt vårdval för barn- och ungdomsmedicinska öppenvårdsmottagningar i kraft. Det innebär remisskrav från annan vårdinstans eller elevhälsovård för att besöka oss, men också betydligt högre krav på barnläkarbemanning.

Kraven kommer att leda till sämre tillgänglighet och troligen även färre barn- och ungdomsmedicinska mottagningar eftersom många verksamheter – framför allt i socioekonomiskt utsatta områden eller i glesbefolkade områden – inte kommer kunna leva upp till bemanningskraven.

Ingen adhd-behandling

I det nya vårdvalet ryms inte heller utredning och behandling av barn och ungdomar med adhd, utan det ingår endast som ett tillfälligt tilläggsuppdrag för barn födda 2012 och tidigare. Barn i behov av adhd-utredning flyttas tillbaka till BUP, en organisation som redan har betydande utmaningar med att ge vård i rimlig tid.

Över en natt minskar tillgängligheten dramatiskt samtidigt som vårdkedjan splittras på flera olika vårdinstanser. Regionens förändringar innebär alltså att många av våra patienter inte längre kan boka besök direkt hos oss, utan de hänvisas till sin vårdcentral.

Vädjar till regionen

Sättet förändringarna genomförs på är djupt olyckligt och jag vädjar till regionen att inte sjösätta alla förändringar den 1 juni och se över konsekvenserna av de stora förändringarna. Vi vill fortsatt kunna erbjuda barnen och deras familjer en sammanhållen vårdkedja med hög tillgänglighet.

Tillsammans med regionen hoppas jag att vi kan hitta vägar framåt som säkerställer att det förestående skiftet är patientsäkert och långsiktigt hållbart.