Antalet stockholmare som väljer cykeln som färdmedel har ökat kraftigt under de senaste årtiondena och människor uppmuntras att cykla för klimatets och folkhälsans skull. Samtidigt skadas omkring 2 000 cyklister allvarligt varje år i Sverige.

För att göra det möjligt att utveckla nya tekniska lösningar som hjälper cyklister att undvika olyckor har vi på Futurice, som experter på innovation inom mobilitet, undersökt hur vi kan bidra.

Anställda kände oro

För oss ställdes frågan på sin spets när vi som företag flyttade till centrala Stockholm och många av våra anställda kände en oro för de nya vägar man nu skulle börja cykla. Vilka vägar var egentligen säkra? Därför ville vi göra något åt problemet utifrån den specialistkunskap vi har. Men ett stort hinder vi mötte var tillgången till högkvalitativ data.

Regeringen presenterade i oktober 2021 en strategi för ökad tillgång till data som ska underlätta digital innovation. Som teknik- och innovationsbolag applåderar vi på Futurice detta. Både privata företag och offentliga aktörer har data som kan användas för att rädda liv i trafiken. Men att få tillgång till denna för att kunna skapa nya digitala lösningar är inte alltid lätt.

Hamngatan/Norrlandsgatan

Genom dialog med Stockholms stad har vi glädjande nog fått tillgång till officiell, anonymiserad olycksstatistik. Utifrån den har vi kunnat identifiera de mest olycksdrabbade platserna i cykeltrafiken i Stockholm.

Exempelvis korsningen Hamngatan/Norrlandsgatan eller Vasagatan invid T-centralen och Rosenbad. Inte helt överraskande är ett återkommande mönster, sett till hela Stockholm, att leder med smala gator, vägkorsningar och hårt trafikerade vägar har en högre frekvens av allvarliga olyckor.

Uppdatering i realtid

Den data vi nu har tillgång till är ett bra första steg, men ju fler aktörer som samverkar och ju fler datakällor vi har, desto bättre lösningar kan vi skapa. Drömmen är data som uppdateras i realtid och som vi kan vidareförmedla till stadens cyklande trafikanter.

Möjligheterna med ökad delning av data är enorma och den nationella strategin för datadelning som där ett lovvärt initiativ. Med rätt implementation har vi chans att bli ett föregångsland och en ledare inom datadriven innovation. På Futurice blir vårt första steg att använda kraften i data till att försöka rädda fler liv i cykeltrafiken, men det är bara början på vad vi kan uppnå tillsammans.