I den världsomfattande undersökningen World Value Survey 2015 fick Sverige en unikt dålig placering vad gäller åldersdiskriminering. Där placerades sig Sverige på femte plats bland de länder som har mest uttalad åldersdiskriminering i världen!

Gruppen äldre, alltså 65+, omfattar 2,3 miljoner människor idag. Inom några årtionden kommer den här gruppen att ha vuxit kraftigt och därmed också behovet av samhällets omsorg. Kvaliteten i äldreomsorgen är av mycket stor betydelse för var och en som behöver dess stöd och för deras anhöriga.

Riktade stark kritik

Sjukvården styrs av regionerna och lagen säger att alla ska har rätt till samma vård.Rapporten från Coronakommissionen riktade stark kritik mot regionernas och kommunernas bristande förmåga att samordna angreppssätt och insatser särskilt vad gällde de äldre medborgarna.

Missförhållanden som funnits i årtionden blev synliga. Detta bekräftades även i IVO:s särskilda tillsynsinsats av Sveriges särskilda boenden Säbo (äldreboenden) som publicerades i slutet av augusti i år.

Inte upp på agendan

Det är kommunernas ansvar att sköta äldreomsorgen. Det området ligger inom det kommunala självstyret. Vi vet alla sedan länge att kvaliteten på äldreomsorgen varierar från kommun till kommun. Det är symptomatiskt att äldreomsorgen inte kom upp på agendan inför valet.

Staten behöver ta större ansvar för att frågorna inom äldreomsorg och åldersdiskriminering inte lågprioriteras eller glöms bort. Därför ska det finnas en äldreminister med särskild fokus på dessa områden. Vi är övertygade om att detta skulle ge avsevärda förbättringar.

För Äldreupproret: