Riksantikvarien har sagt nej till fortsatt utbyggnad av Gröna Lund i riktning Wasamuseet där det finns en större obebyggd sjötomt som används som parkeringsplats, men där nu Gröna Lund vill anlägga ytterligare en berg- och dalbana. Frågan ligger nu hos mark- och miljödomstolen som kommer med sitt yttrande i dagarna.

Då den befintliga anläggningen redan är mycket dominerande i en historiskt känslig miljö med anknytning till Nationalstadsparken,där nu också en utbyggnad av Hasselbacken på tomten ovanför förestår, avslog Riksantikvarien ansökan.  

Angeläget med attraktioner

Behovet av en nöjespark med den typ av attraktioner som Gröna Lund erbjuder är mycket angelägen och betydelsefull för Stockholm och dess besökare. Därtill har Gröna Lund erbjudit en konsertscen där stora artister framträtt. Jag förbannar fortfarande att jag missade Bob Marleys uppträdande men jag hörde i alla fall Evert Taube många gånger. Men visst är anläggningen redan mycket dominerande, vilket inte minst är tydligt från sjösidan varför Riksantikvariens avslag är begripligt och välkommet. Kanske expansionen kan förläggas till en satellit i någon av stadens folkrika och ungdomstäta förorter?

Men nu återstår den angelägna uppgiften vad som kan  göras med den stora parkeringsplatsen om avslaget består? Djurgården skall naturligtvis vara bilfritt, den nya spårvägen som kommer att gå fram till Centralstationen erbjuder ett utmärkt kollektivt alternativ.

Badbart vatten

Ett förslag är att anlägga ett kallbadhus. Stockholm är en av få storstäder som har badbart vatten ända in till stadskärnan. Kallbadets hälsobefrämjande effekt  är belagd och här tillkommer det exotiska och estetiska i att kunna simmande åse Slussen, Kastellholmen, Moderna Museet och Dramaten i fjärran med Djurgårdsfärjorna forsande förbi. Badet skulle hålla öppet året runt. En avdelning för nakenbad med skild herr och dam anläggning borde finnas vilket säkert skulle erbjuda en ytterligare attraktion från sjösidan. Varje enhet skulle ha en egen, välskött bastu varmed vi skulle förmedla det nya status av världsarv som bastubadandet fått.  

Kallduschen för Gröna Lund skulle kunna bli ett kallbad för stockholmarna och deras många besökande.