De hemlösa i Stockholm har ett mycket utsatt läge under Covid-pandemin. Det är även en grupp som väldigt ofta tillhör flera av riskgrupperna. Idag faller gruppen hemlösa mellan stolarna och deras situation och utsatthet förblir osynlig för både politiker och allmänheten. Vi i Vänsterpartiet kräver att den styrande blågröna majoriteten genast garanterar dessa människor vaccinering.

Våra krav är enkla men framförallt medmänskliga. Vi vill att region Stockholm omedelbart tar fram en plan för att så snart som möjligt vaccinerar hemlösa. Det kan uppnås genom att hemlösa ges möjlighet att vaccineras på daghärbärgen, platser för sprutbyten och på beroendecentrum. Vi vill också att en vaccinationsbuss besöker kända platser för hemlösa i stadsmiljön och erbjuder alla hemlösa vaccination.

Vaccinera hemlösa

Det handlar om cirka 5000 personer. Med en klok handlingsplan kan vi säkra att de hemlösa vaccineras och därmed också förhindra fortsatt smittspridning inom denna utsatta grupp och till andra människor i samhället.

I mitt yrkesutövande träffade jag nyligen en av de hemlösa i Stockholm. Han beskrev den nuvarande hjärtskärande situationen. Det ringlar långa köer utanför daghärbärgen. Folk får komma in och göra det mest nödvändiga, för att sen gå ut på gatan igen för att lämna plats till nästa person. I vanliga fall har daghärbärgena en massa funktioner med bland annat motivationsarbete och som kontaktyta gentemot socialförvaltningarna. Här får de hemlösa också vila upp sig ett tag, duscha och byta kläder. 

Begränsade möjligheter

Mannen som jag talade med är 63 år. Han har hjärtsvikt, är i behov av en höftledsoperation och är i fullt aktivt missbruk. Drabbas han av Covid så har han mycket begränsade möjligheter att klara sig. Likadan är situationen för många andra av de hemlösa.

Eftersom jag själv har levt ute på Stockholms gator i tio år vet jag vilket hårt och slitigt liv det är. När man har varit ute en hel natt och försökt få ihop lite pengar för att mata sitt ”drogmonster”, så behöver man de timmar man kan få på daghärbärget.

I synnerhet är just kvinnornas situation bedrövlig. Mannen har en tendens till att få oftare och längre fängelsestraff och får en chans till ”att vila upp sig”. Kvinnorna är många gånger helt beroende av daghärbärgen för att överleva. 

Växande skara

Vi har också en växande skara hemlösa pensionärer i regionen. De tillhör också de mest utsatta i pandemins tid. Det krävs omedelbar handling för att snabbt nå de hemlösa med vaccinationer, så att deras liv kan räddas och för att förhindra vidare smittspridning.

I Danmark är de hemlösa med i gruppen prioriterade för vaccination. Social- och inrikesminister, socialdemokraten, Astrid Krag klargjorde: ”Covid19 har varit särskilt hårt för människor, som redan tidigare är utsatta eller sårbara. Det är helt avgörande, att sårbara människor, som riskerar att bli allvarligt sjuka, blir skyddade snarast möjligt”. Vänsterpartiet tycker att Region Stockholm måste ta efter Danmark och skydda en av våra mest utsatta grupper.