Den 21 maj kommer Region Stockholm att peka ut var arbetstunnlarna till den nya tunnelbanan ska gå: Vid bensinmacken på Lindhagensplan eller i en av stockholmarnas mest omtyckta platser: Rålambshovs-parken. Rädda Rålis har gått igenom alla yttranden som inkom efter höstens samråd och det visade sig att 92 procent av alla enskilda sakägare som yttrat sig vill bevara Rålambshovsparken.

Samrådssynpunkterna stödjer Stockholms stads skarpa yttrande mot att lägga tunneln i Rålambshovsparken. Konflikten mellan stad och region är förödande. Samtidigt som staden köper reklamplats för att berätta hur viktigt det är att man planterar fler stadsträd, planerar regionen att avverka träd i stans mest älskade park.

När projektledningen på Region Stockholm fick frågan av Rädda Rålis om de vet hur många som förespråkar respektive alternativ svarade de att ”de inte för den sortens statistik”. Att ”det inte är en omröstning” och ”att vi gör en sammanvägd bedömning”.

Men om man inte väger in åsikterna man samlat in, hur ska man då göra en sammanvägning?

När ett samråd begär in yttranden på två alternativ är det särskilt viktigt att sortera och väga yttrandena.

Därför räknade vi själva: Gula linjens samråd i höstas fick in 950 yttranden från medborgare, brf:er, hyresgästföreningen, idrottsföreningar och företag. Och trots att Gula linjen kommer att bestå av sex stationer och flera arbetstunnlar, depåer och uppgångar så handlar hela 62 procent av alla yttranden om Arbetstunnel Fridhemsplan. Ingen annan fråga i samrådsmaterialet är ens i närheten av samma engagemang.

Av 590 yttranden är 46 (8 pro-cent) för Alternativ Rålambshovs-parken och 544 (92 procent) för Alternativ Lindhagensplan. Ser man bara till de 26 brf:er som svarat före-språkar också de till 92 procent Alternativ Lind-hagensplan. Även om ett samråd inte är en omröstning, vad händer om man inte räknar alls?

Jo, då kan medborgarnas synpunkter reduceras till irrbloss genom formuleringar som att somliga har före-språkat det ena alternativet och somliga det andra, utan att nämna att det är dramatiska skillnader i hur många som förespråkat respektive alternativ.

Lyssna på medborgarna, lyssna på stadens politiker och rädda Rålambshovsparken!