På 15 nya ledbussar som trafikerar linje 1, 2 och 6 finns de lägre tillgänglighetsplatserna längst bak i bussen i stället för längst fram, kunde vi läsa i en artikel i Mitt i nyligen. Det här skapar problem för resande med funktionsvariationer, som inte hinner sätta sig innan bussen åker vidare. Det är en olycklig miss, som SL och operatören Keolis förhoppningsvis tar på allvar.

Samtidigt finns det en uppenbar lösning på det här problemet: att låta resenärer gå ombord på bussens samtliga dörrar. Under pandemin gick det under perioder att gå på via de bakre dörrarna, och ett test pågår just nu på linje 4. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att alltid tillåta ombordstigning på samtliga dörrar på alla linjer. Det är bra för förarnas arbetsmiljö, och det gör att stoppet vid stationen går snabbare när många ska gå på samtidigt. Men det ökar även tillgängligheten för resenärerna, precis som problemet med Keolis nya bussar illustrerat med all önskvärd tydlighet.

Det vore också bra med stor och tydlig skyltning utanpå bussarna med information om var tillgänglighetsplatserna finns på just den specifika bussen, för att undvika förvirring. Den utvändiga skyltningen som används under försöket på linje 4 har fungerat på ett bra sätt och tillgänglighetsinformation skulle kunna se ut på ett liknande sätt.

Vänsterpartiet ser positivt på att det nya styret i Region Stockholm är mer öppna för påstigning bak än vad det tidigare styret var. Vi hoppas att försöket på linje 4, som redan visat positiva resultat, kan utvecklas och breddas till fler linjer under mandatperioden. Det skulle vara en vinst för både personal och resenärer i kollektivtrafiken.