Replik till Sofi Bringsoniou, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Västra Sverige, ”Hyresgäster i dag har en tuff situation", 20 maj 2023:

Det tål att syna dessa lite nyare synsätt på underhåll av hyresfastigheter som väl har införts det senaste decenniet. Vad skiljer egentligen vanligt underhåll från standardhöjande åtgärder? Vi vet att fastighetsägare inte längre har några renoveringsbuffertar för lägenheter som tidigare, tack vare idag icke förmånliga skattekonstruktioner bla. Är det det som styr att det numera ofta bara är trapphus och gårdar som renoveras?

Som hyresboende undrar man ju ofta över detta: hur gicks det med på att det tidigare mer tydliga ansvaret för underhåll av lägenheter (obs menar då inte gårdar eller trapphus) tycks ha omvandlats till så kallade standardhöjningar istället. Ofta när superslitaget redan är ett faktum. Någon har tagit beslut i den här riktningen.

Du nämner dagens lagtexter som styrande och säger att hyresboende tyvärr har ett svagt rättsligt skydd. Då undrar jag: Var hamnar den grundläggande lagstiftningen kring besittningsrätten i de här sammanhangen?

Den lagen kom till vid 1900-talets mitt för att skydda hyresboende så att ingen skulle kunna tvinga någon till flytt, såvida den inte misskött sig. Man såg att det hade framförallt svåra sociala konsekvenser för människor: detta att fastighetsägare kunde tvinga folk att flytta från sin boplats.

Idag sägs folk inte upp men tvingas ändå flytta för att lägenheter först ofta tillåts förfalla och sedan renoveras med begreppet "standardhöjning" som sköld, med påföljande helt orimliga hyresökningar. Idag ser vi att folk tvingas flytta igen. 

Själva grunden för besittningsrätten: att skydda den hyresboende verkar vara helt satt ur spel.  

Jag skulle vilja veta att saken är prövad i något seriöst sammanhang.

Jag tycker att besittningsrätten för hyresboende helt verkar har urholkats och inte längre innebär den trygghet den var avsedd att skapa. 

Är detta verkligen en lagligt förankrad utveckling av hyresboendet i landet undrar jag? 

Vad säger du som förhandlingschef om det? 

Och vad säger era jurister, vad säger vår bostadsminister om det?