Lågkonjunkturen slår hårt mot hushåll och företag. Inflationen driver på de stigande räntorna som hotar att dränera investeringsviljan och ytterst försämra för hårt arbetande familjer.

Det finns dock hopp. Arbetsmarknaden står sig alltjämt stark. Redan i höstas fanns lika många lediga jobb i Stockholm som antalet arbetslösa. Nu visar Arbetsförmedlingens senaste verksamhetsstatistik på betydande matchningsutmaningar.

Faktum är att antalet nyanmälda jobbvakanser i Stockholms kommun enbart på Arbetsförmedlingens platsbank uppgår till knappt 47 000. Det paradoxala är att antalet inskrivna öppet arbetslösa och i program i kommunen uppgår till drygt 32 000 personer.

Rent teoretiskt kan staden alltså få noll arbetslöshet om bara efterfrågan på arbetskraft möter utbudet – och inte ens det skulle räcka.

Tyvärr finns lite hopp att hämta hos den styrande rödgröna majoriteten. Bidragsanställningar ska ersätta riktiga jobb, i riktiga företag. Väl fungerande yrkesutbildningar ska bedrivas i egen regi, enbart på grund av ideologiska skygglappar.

En rad förslag

Men även reformer på nationell nivå behövs. I dagarna har Moderaterna i Stockholm förbundsstämma. Vi föreslår vi en rad förslag för att förstärka arbetslinjen nationellt och lokalt:

• Arbetslöshetsförsäkringen behöver främja tydliga drivkrafter till arbete. Stärk samtidigt tryggheten genom en obligatorisk A-kassa.

• Moderna bemanningsföretag kan verka som brobyggare mellan arbetslösa och företagen. Med smidigare regelverk kan dessa jobbmäklares utvecklingspotential frigöras.

• Nya inträdesjobb med lägre anställningskostnader. Tyskland har infört så kallade minijobs som är en viktig språngbräda till nya jobb. En liknande reform behövs i Sverige – och Stockholm ska gå först genom sjösättande av ett pilotprojekt.

• Ytterst behöver skatterna på jobb och företagande minska. Det gör att investeringsvilja och drivkrafter för flit och entreprenörskap åter kan växa.

En starkare arbetslinje kan öka arbetskraftsutbudet. Det kan i sin tur kan dämpa inflationen, vilket såväl Riksbanken som International Monetary Fund (IMF) har konstaterat. Nu behöver reformtempot öka – både lokalt och nationellt.

Alla tjänar på en tydlig arbetslinje.