För att Stockholms barn och unga ska kunna nå sina drömmar behöver de klara skolan och förskolan utgör en viktig komponent för en lyckad skolgång. Det är Moderaternas övertygelse att alla barn och elever i Stockholms förskolor och skolor ska få möjligheter till en bra kunskapsutveckling. Därför prioriterade Moderaterna 35 miljoner kronor mer till Stockholms förskolor än Vänsterpartiet och deras majoritet i budgeten för 2023.

Vi är politiker men också föräldrar

Föregående mandatperiod arbetade vi hårt med att förbättra övergången mellan förskola och grundskola, så att inga barn faller mellan stolarna. Vi arbetade också intensivt för att stärka barnens språkutveckling i förskolan.

Vi har engagerat oss i förskolan först som fritidspolitiker och nu även som småbarnsföräldrar. I våra möten med föräldrar finns en oro för att inte få plats på en förskola nära hemmet, barngruppernas storlek och att barn med särskilda behov inte ska få rätt stöd. Vi har dock aldrig mött en pedagog eller förälder som oroar sig för att det är för få politiker som styr över förskolan.

Mellan stolarna

Förskolan hamnar nu i limbo mellan stadsdelarna som står för driften, skolborgarrådet som ansvarar för resterande skolgång och det nya förskoleborgarrådet som i övrigt ansvarar för parklekar och fritidsgårdar. Bakom inrättandet av en förskolenämnd saknas det en konsekvensanalys av vad det kommer innebära för barnen, vårdnadshavare och pedagoger. Beslutet verkar baseras på politisk känsla snarare än ett gediget beslutsunderlag.

Förskolenämnden är en politisk apparat som innebär fler sammanträden, fler politiker och fler tjänstemän. En likvärdig förskola uppstår inte per automatik på grund av en ny nämnd och förvaltning och svaret på utmaningen med växande barngrupper i förskolan är inte fler politiker.

De politiska förslagen för att utveckla förskolan lyser med sin frånvaro från vänsterstyret. Vi passar därför på att redogöra för våra viktigaste förslag, som vi faktiskt kan finansiera genom att låta pengarna gå till verksamheten och inte politiska arvoden: 

Mindre barngrupper

Fortbildning för personalen att stötta barn med NPF-diagnoser  

Fortsatt språksatsning för förskolebarn

Förbättrat samarbete med fristående förskolor för att säkra likvärdigheten för alla barn

Vi ser hur viktigt förskolan är för Stockholms barn och det är därför vi är engagerade i Moderaterna.