Göteborgs fyra allmännyttor har avbrutit förhandlingarna om nya hyror för 2023. 150 000 göteborgare tvingas nu fortsätta leva med ovisshet och oro över sin ekonomi eftersom de riskerar en dubbel hyreschock. Det är orimligt! Vi ber därför bolagen att tänka om – och ta sitt samhällsansvar.

Det ekonomiskt tuffa läget drabbar många hushåll och inte minst hyresgäster hårt. Fler medlemmar än någonsin hör av sig till oss med en oro över hur de ska klara av höga hyreshöjningar i år.

Vi är inte ensamma om att se den utvecklingen. Nyligen släppte vi tillsammans med Majblomman, Röda Korset och Rädda Barnen en SIFO-mätning som visar att många barnfamiljer har svårt att tillgodose de mest grundläggande behoven. Marginalerna krymper och allt fler har svårt att få pengarna att räcka till hyra och mat.

Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon kom i år med ett historiskt högt hyreskrav på 6,8 procent. Det kunde inte Hyresgästföreningen acceptera. Bolagen svarade då med att lämna förhandlingsbordet för femte året i rad. Det är under all kritik! Bolagen är mycket välmående, de har låg skuldsättning, hög soliditet och stark ekonomi.

De avbrutna förhandlingarna förvärrar dessutom en redan olycklig situation. 75 000 hushåll riskerar flera månaders retroaktiva hyreshöjningar och för de hushåll som redan idag har svårt att få pengarna att räcka väntar en dubbel hyreschock. Det är oacceptabelt!

Sofi Bringsoniou, förste förhandlare Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Sofi Bringsoniou, förste förhandlare Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Press

De fyra kommunala bostadsbolagen styrs av folkvalda politiker. Det är allmännyttor som har ett speciellt ansvar att se till att göteborgarna har bra bostäder till rimliga kostnader. Allmännyttan är ett begrepp som borde betyda något, speciellt i tider när många har det tuffare än vanligt.

Nu är det upp till bevis – tänker allmännyttorna ta det ansvaret? Eller kommer politikerna låta bolagen krama ur varenda möjlig krona från hyresgästerna?

Annars kanske det är dags att upprepa den fråga som Göteborgs tidigare starke man Göran Johansson en gång ställde: ”Om allmännyttorna beter sig som privata bolag, vad ska vi då ha allmännyttorna till?”

Ronny Bengtsson, regionordförande Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Ronny Bengtsson, regionordförande Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Press