Ovisst. Vad som händer med den närmare 10 000 kvadratmeter stora skolan på Kirunagatan i höst är oklart. Foto: Mikael Andersson

Tvist om hyresavtalet kring Jacobiskolan

Stiftelsens försäljning av Jacobiskolan sprack. Nu pågår en tvist mellan det kommunala fastighetsbolaget Sisab och stiftelsen om huruvida ett giltigt hyresavtal finns eller ej.

  • Publicerad 08:41, 16 jul 2022

Mitt i har tidigare berättat att Skolinspektionen nekar det nybildade bolaget Lakegrove invest AB att ta över muslimska friskolan Jacobiskolan i Vällingby.

Bolaget ville göra skolan icke-religiös, men i Skolinspektionens beslut gick det att läsa att bolaget aldrig kom in med varken dokumentation, affärsavtal eller lånegarantier.

Lakegrove kunde helt enkelt inte bevisa hur man skulle ta över verksamheten från omstridda Stiftelsen för bildning i Sverige AB, som i mars förlorade tillståndet att driva skola.

Bolaget skrev så kallat inkråmsavtal med stiftelsen, med villkoret att hyresavtalet för skolan med Sisab hade förlängts tre år fram till 2025. Stiftelsen menar att avtalet har förlängts, medan Sisab hävdar att det upphör nu i sommar.

– Avtalet sägs upp med treårsintervaller för omförhandling. Vid årsskiftet 2021/2022 kunde inte vi och hyresgästen (stiftelsen) komma överens om ett nytt treårsavtal. Senare i mars skickade stiftelsen in ett undertecknat avtal, men då hade redan acceptfristen passerat, säger Sisabs kommunikationschef Thomas Pella Bergsell.

Juridisk process. Bo Egerheim och Lakegrove invests önskan att ta över Jacobiskolan sprack. Nu har en juridisk process inletts om huruvida det överhuvudtaget finns ett giltigt hyresavtal eller ej för Jacobiskolan. Foto: Privat

Sisab och Lakegrove har inte träffats

Lakegrove skrev felaktigt i sin tillståndsansökan att Sisab hade accepterat ny huvudman, vilket Sisab dementerar. Lakegroves företrädare Bo Egerheim hävdar dock att bolaget tidigt informerade Sisab om att man ville ta över verksamheten.

– Men Sisab har inte velat träffa oss. Nu förstår vi varför. I grunden handlar vårt avslag om att vi inte har några lokaler.

Lakegrove hade uppfattningen att giltigt förlängningsavtal fanns när man ansökte om tillstånd att ta över skolan, betonar Bo Egerheim. Redan i oktober 2021 inleddes omförhandlingen mellan Sisab och stiftelsen av det utgående hyresavtalet, berättar Åsa Nordin, kommunikatör på Sisab, när Mitt i återkommer i frågan.

– Stiftelsen accepterade inte Sisab:s förslag på nya villkor. I december tog vi därför fram ett nytt förslag som dessvärre inte blev besvarat förrän i mars, vilket vi anser vara långt efter den acceptfrist som anses brukligt i sammanhanget, säger hon.

Enligt Åsa Nordin, kommunikatör på Sisab, för bolaget nu primärt en dialog med utbildningsförvaltningen i Stockholm om framtida förhyrningar. Foto: Sisab/pressbild

Juridisk process pågår

Men stiftelsen hävdar alltså att acceptfristen inte hade passerat när man skickade in avtalet. Mitt i har sökt Stiftelsen för Bildning i Sveriges juridiska ombud Dan Eliasson utan resultat.

Vad som händer med Jacobiskolan i höst är alltså oklart. Stiftelsens eget överklagande av Skolinspektionens beslut att stänga skolan pågår. S har föreslagit att skolan blir evakueringsskola för de västerortsskolor som står inför stora renoveringar, för att slippa investeringar i den aktuella Bergslagsskolan som skulle byggas just för evakueringssyfte.

– Sisabs kärnuppdrag är att tillhandahålla utbildningslokaler för stadens egna verksamheter. Sisab för därför primärt en dialog med utbildningsförvaltningen i Stockholm om framtida förhyrningar, säger Åsa Nordin.

Stiftelsens företag Edinit har fått rätt i förvaltningsrätten

Skolinspektionen återkallade den 17 mars samtliga godkännanden för Stiftelsen för Bildning i Sverige (tidigare Al-Azharstiftelsen), som äger den muslimska friskolan Jacobiskolan (tidigare Al-Azharskolan).

Även stiftelsens företag Edinit AB, som driver gymnasieskolorna International IT College of Sweden i Vasastan och dess systerskola i Göteborg, förorade sina godkännanden, genom Skolinspektionens beslut.

Återkallandet gjordes på grund av bristande lämplighet i ledningskretsen. Edinit har dock fått rätt i förvaltningsrätten och får fortsätta bedriva skolor. Stiftelsen för Bildning i Sverige har själva också till förvaltningsrätten överklagat beslutet om Jacobiskolans stängning, och processen pågår. Men eleverna på Jacobiskolan har redan placerats på andra skolor i staden.

Källa: Skolinspektionen

Visa merVisa mindre