Frida Krantz Röhne, Vallentuna kommun

Lång väntan på promenadstråk

Det är fem år sedan beslutet fattades om ett promenadstråk runt Vallentunasjön. Men stigen är ännu inte klar.

  • Publicerad 10:58, 12 sep 2021

– Vi hade inte personalresurser, säger Johan Carselind, chef för gatu- och parkförvaltningen.

Det bor mycket folk vid sjön och promenader längs stranden hör till de mest populära friluftsaktiviteterna.

2016 togs beslutet att Täby och Vallentuna kommuner tillsammans skulle anlägga ett promenadstråk runt sjön.

Men projektet rör sig framåt med myrsteg.

– Täby har gjort mycket på sin del men vi kom inte igång. Vi hade inte personalresurser helt enkelt, säger Johan Carselind.

Hur ser prognosen ut?

– Nu gör vi en sträcka som blir klar i höst. Sen kommer vi att titta på förutsättningarna att ta sig runt hela sjön. Det är mycket markfrågor som måste lösas. Kanske får man gå en bit ifrån vattnet vissa sträckor men man kommer att kunna gå eller cykla runt hela sjön.

Enligt Johan Carselind är det svårt att ange en tidpunkt för när promenadstråket är klart.

– Det är så mycket markfrågor som måste hanteras. Kommunen äger inte marken runt sjön. Man får titta på vilka möjligheter man har.

Bland annat går en del av stråket över mark som ägs av bostadsrättsföreningar i Bällsta.

Finns det pengar avsatta?

– Inte till hela sträckan. Vi får titta på var vi kan gå fram, sedan får vi göra en kalkyl. Det är helt beroende på om vi kan nyttja befintliga gång- och cykelvägar eller bygga nytt. Och det är inte säkert man får bygga precis vid vattnet.

Detta görs i år

Gångstigen från Hasseluddsvägen mot Arkils Tingstad har förstärkts med stenmjöl. Kommunen har röjt buskar och rensat sly.

Träspänger har byggts där det är blött.

En gångstig har anlagts mellan Örtagårdsvägen och Manhemsvägen.

Källa: Vallentuna kommun

Visa merVisa mindre