Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP). Foto: Läsarbild Miljöpartiet

”Vi har satsat stort på socialtjänsten”

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) är upprörd över liberalen Jan Jönssons kritik mot det rödgröna styrets hantering av socialtjänsten i Skärholmen. – Det är djupt orättvist att påstå att vi inte värnar om kärnverksamheten, säger hon.

  • Publicerad 08:41, 11 jun 2018

Mellan 2015 och 2018 ökade den årliga budgeten för socialtjänsten i Skärholmen med 25, 4 miljoner kronor (till 180,8 miljoner kronor). Pengarna har bland annat gjort det möjligt att anställa ytterligare 50 personer. Numera är personalstyrkan 227 man stark, att jämföra med 169 år 2015.

Ändå hävdar Jan Jönsson, liberal gruppledare i Skärholmens stadsdelsnämnd, att den rödgröna majoriteten i nämnden prioriterar ner socialtjänsten. I stället satsar den på symbolpolitik ”och prioriterar cykelkurser och medborgarbudgetar”, sa han i en artikel i Mitt i maj.

”Djupt orättvist”

Socialborgarrådet och miljöpartisten Åsa Lindhagen reagerade starkt på uttalandet.

– Det är djupt orättvist att påstå att vi inte värnar om kärnverksamheten. Det är tvärtom. Inte minst barn- och ungdomsvården var gravt underfinansierad när vi tog över 2014. Det har vi ändrat på, säger hon.

Åsa Lindhagen lyfter fram att 300 miljoner kronor investerats i barn- och ungdomsvården i Stockholms stad sedan 2014 och att socialsekreterarnas löner höjts. Ett antal av de miljonerna har kommit Skärholmen till del (se siffrorna i artikelns början). Skärholmen hör dessutom till de områden som prioriterats, säger hon.

– Personalomsättningen har minskat och man har fasat ut de de flesta av de konsulter som tidigare var nödvändiga för den löpande verksamheten.

Jönsson framhärdar

Men Jan Jönsson står fast vid sin kritik. Den riktar sig varken mot budget eller grundbemanning, betonar han.

– Min kritik gäller hur de styrande i stadsdelsnämnden använt pengarna och hur de prioriterat ner viktiga insatser, säger han.

Jan Jönssons kritik gäller att 48-timmarsinsatsen inte längre tillämpas i Skärholmens stadsdel, (insatsen innebar att socialtjänst och polis inom två dygn träffade unga som anmälts för brott). Stadsdelsnämndens styrande politiker borde ha kämpat mer för att få polisen att komma till mötena, anser han.

Han har också kritiserat hur den periodvis svårt underbemannade fältassistentverksamheten skötts och att SIG (den sociala insatsgruppen som jobbar mot unga vuxna som är kriminella eller riskerar att bli det) fungerat dåligt.

– Vid det senaste nämndmötet fick vi igenom kravet på att stadsdelsförvaltningen ska redovisa bemanningen när det gäller fältassistenter. Däremot fick vi inte igenom kravet på en åtgärdsplan för att få SIG att fungera. Och när vi uppmanat nämndordföranden att uppvakta polisen för att förmå dem att delta i 48-timmarsinsatsen igen har vi inte fått någon respons, säger Jan Jönsson.

Lindhagen försvarar

Åsa Lindhagen försvarar Lorena Delgados (vänsterpartist och ordförande i stadsdelsnämnden) inställning.

– Jag delar hennes bedömning att man måste veta att polisen kommer om man ska ha insatsen. Annars får man arbeta på andra sätt, säger hon.

Fakta

Så här har bemaningen ökat

Mellan 2015 har personalstyrkan ökat med 50 (från 169 till 227) i socialtjänsten i Skärholmens stadsdel. Så här ser fördelningen ut:

30 fler socialsekreterare än 2015

14 fler biståndshandläggare än 2015

4 fler familjebehandlare/föräldrarådgivare än 2015

2 fler administrativ personal än 2015.

Källa: Socialförvaltningen
Visa merVisa mindre