Allt mer vård flyttar ut från sjukhusen, och det finns nu 38 vårdområden för vårdval. Foto: Karoline Montero Araya

Vårdvalet – frågan som skiljer vänster från höger

Fler vårdgivare att välja på, och kortare köer. Eller en vårdmarknad som missgynnar dem som är i störst behov av vård. Synen på systemet med vårdval skiljer sig åt.

  • Publicerad 10:39, 15 jun 2022

Systemet med vårdval innebär att vårdgivare, privata såväl som regiondrivna, fritt kan etablera sig och bedriva vård för regionens räkning.

Borgerligt styrda Region Stockholm har gått överlägset längst i landet med det tillvägagångssättet.

Tanken är att göra vården mer lättillgänglig, med vårdgivare som etablerar sig där det finns behov. På så vis ska vårdmarknaden reglera sig själv.

– Med många vårdgivare och många doktorer får vi mer vård. Vi har Sveriges kortaste vårdköer, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Vill slå ihop

Vänsterpartiet vill att vårdvalen fasas ut och att vården drivs av regionen i egen regi, medan Socialdemokraterna vill ha systemet kvar, fast inom färre vårdområden.

– Vi är inte emot privata vårdgivare, och vi står upp för valfriheten. Det är marknadsstyrningen vi är emot. Vi tror att vårdvalen kan bli effektivare, till exempel borde läkarinsatserna på särskilda boenden för äldre inte vara en marknad, utan slås ihop med den övriga vården för äldre, säger Aida Hadzialic (S).

Dålig spridning

Systemet kan också leda till vita fläckar på vårdkartan.

Ett exempel är vårdval gynekologi. Det finns ett 60-tal mottagningar i länet. De flesta har etablerat sig i innerstan. I södra länsdelen finns få, i Haninge och Tyresö inte en enda.

Bristen på gynekologer gör det svårt att bemanna kliniker längre ut i regionen. Men det är inte så enkelt som att regionen själv kan öppna en mottagning. För att locka personal skulle det behövas högre ersättning mot övriga inom vårdvalet, vilket bryter mot kravet på konkurrensneutralitet.

Fler får vård

Vårdvalen har också blivit allt mer kostsamma. För när vården blir mer lättillgänglig söker fler vård. En översyn görs nu, och remisskrav införs för flera.

Men enligt Irene Svenonius beror kostnadsökningen främst på att fler söker, och får, vård.

– Den som står i kö kostar ju ingenting.

Systemet med vårdval ska vara kvar, om hon får bestämma.

– Absolut. Det är bättre med ett vårdbesök för mycket än ett för lite. Svåra åkommor upptäcks snabbare, och det blir mindre lidande för patienten, säger hon.

För många kockar

Aida Hadzialic menar att det visserligen blivit lättare att få en första vårdkontakt, men därefter är vårdkedjan uppsplittrad och patienter kommer i kläm.

– Det finns 4 000 avtal i vårdvalen, och kostnaderna skenar, säger hon.

Allt mer vård flyttar ut från sjukhusen, och det finns nu 38 vårdområden för vårdval. Foto: Åsa Sommarström

Så funkar vårdvalet

Vårdval innebär att vårdgivare fritt kan etablera sig om de uppfyller regionens krav.

Vårdgivarna debiterar sedan regionen utifrån fastställda taxor.

Det finns nu 38 vårdval i regionen, t ex gynekologi, psykiatrisk öppenvård, ryggkirurgi.

De första vårdvalen infördes 2009 och omfattade husläkarverksamhet, mödrahälsovård, barnhälsovård, fotsjukvård och logopedi.

Inom varje vårdval finns flera vårdgivare, både regiondrivna och privata.

Totalt handlar det om flera tusen avtal. 230 av dem gäller vårdcentraler, varav 68 är regiondrivna.

2010 infördes Lagen om valfrihet, LOV, som ger rätt att välja vårdgivare, utan geografiska begränsningar.

Tanken är att konkurrensen om patienterna ska ge ökad kvalitet och vara kostnadseffektivt.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre

Vårdgarantin

Vårdgarantin:

Kontakt med primärvården samma dag.

Medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Ett första besök hos specialist inom 90 dagar.

Operation eller åtgärd inom 90 dagar efter beslut.

Så klarar Region Stockholm vårdgararantin (mars 2022):

92 procent får en läkartid på vårdcentralen inom 3 dagar.

20 procent av de barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa får en tid inom 3 dagar.

43 procent får ett första besök för allergisjukvård inom inom 90 dagar.

97 procent får ett första besök för gynekologisk vård inom 90 dagar.

98 procent får handkirurisk operation/åtgärd inom 90 dagar.

75 procent får plastikkirurgisk operation/åtgärd inom 90 dagar.

Källa: SKR

mars 2022 SKR

Visa merVisa mindre

Så styrs Region Stockholm

Regionen styrs av en koalition bestående av M, L, C, KD och MP. De har tillsammans 78 mandat.

Socialdemokraterna är dock största parti, med 40 mandat. Moderaterna är näst störst med 34 mandat.

Regionfullmäktige är landets näst största parlament, efter riksdagen, med 149 ledamöter.

Regionen ansvarar för sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional planering.

Budgeten för 2022 är på 119 miljarder kronor.

Skattesatsen är 12,08 kronor per intjänad hundralapp.

Visa merVisa mindre