Var fjärde länspolitiker har lämnat sin plats

Fler folkvalda politiker har lämnar sina poster den här mandatperioden än den innan. Nästan en fjärdedel av Stockholms drygt 1 500 kommun- och landstingspolitiker har hoppat av sedan valet 2014.

  • Publicerad 04:55, 14 jan 2018

2014 valdes 1 527 politiker in på fullmäktigemandat i länets 26 kommuner samt landsting. Nu, snart fyra år senare, har nästan en fjärdedel – 371 – av dem hoppat av sina uppdrag.

När en politiker hoppar av sitt uppdrag betyder det inte att platsen står tom utan partiet kan ersätta mandatet med en annan politiker.

Och avhoppen har ökat. Under hela förra mandatperioden 2010-2014 hoppade 344 Stockholmspolitiker av, vilket motsvarar 22,5 procent. Perioden före dess hoppade 327 politiker av – strax över en femtedel av mandaten.

Det visar statistik som Lokaltidningen Mitt i gått igenom.


Avhopp per mandatperiod

Så många politiker i länets kommuner och landsting har lämnat sin fullmäktigeplats. Mandatperiod redovisas efter valåret.

Källa: Valmyndigheten


Utvecklingen går i linje med den nationella trenden, något som SVT rapporterat om.

– När vi frågar politiker varför de hoppat av så säger en klar majoritet att det är av privata skäl. Det man kan kalla livspusslet. Det finns också de som kopplar avhoppet till politiska skäl, problem med partiet, säger statsvetaren Richard Öhrvall, som har forskat i politiska avhopp, till SVT.

Nationellt är det Sverigedemokrater som hoppar av i störst utsträckning. Men bland Stockholmspolitikerna är det i Vänsterpartiet som det sker flest avhopp i relation till antal mandat.

Högst andel avhopp i V

30 vänsterpartister på deras 80 mandat i landstinget och kommunerna har lämnat sin post. Något som motsvarar 37,5 procent avhopp per mandat.

Och det är just de privata skälen och livspusslet som Elena Karlström, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Storstockholm, tror är något som gör att hennes partikollegor hoppar av.

– Det är såklart olika i fall till fall och jag kan inte uttala mig om enskilda personer. Men generellt beror många av avhoppen på att folk flyttat eller fått nya jobb, säger hon.


Avhopp per parti

Så många politiker per parti har lämnat sina fullmäktigeuppdrag i länets kommuner och landsting sedan valet 2014.

Källa: Valmyndigheten


Varför är det just i Vänsterpartiet det är högst andel avhoppare?

– Svårt att säga. Men politiker känner av alla andra problem som samhället i stort. Ekonomisk utsatthet, trångboddhet med mera.

Men det kan väl politiker från andra partier också göra?

– Ja, men enligt mig är det skillnad på att vara västerpartist och till exempel socialdemokrat. Jag ska inte prata för Socialdemokraterna, men politiskt är vi två helt olika partier. De är större, och många av oss jobbar i opposition.

Generellt beror många av avhoppen på att folk flyttat eller fått nya jobb.

Elena Karlström (V), distriktsordförande

Hur stort är problemet med avhopp?

– Det är klart att det aldrig är bra med avhopp. Men människor måste ju flytta. Vi är många som är påverkade av bostadsmarknaden. Men det viktiga är att vi hittar verktyg för att parera problemen.

Kan det leda till att folk blir avskräckta för att ge sig in i politiken?

– Nej, att vara förtroendevald är ett av de häftigaste uppdragen man kan få. Men vi måste jobba mer systematiskt med arbetsmiljön och kämpa för ett rättvisare samhälle för våra politiker, säger Elena Karlström, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Storstockholm.


Avhopp per fullmäktige

Så många politiker har lämnat sina fullmäktigeuppdrag i landstinget samt respektive kommun i länet.

Källa: Valmyndigheten