Otryggheten har ökat i Farsta - men inte våldsbrotten. Foto: Mitt i Stockholm, Google maps

Våldsbrotten har inte ökat i Farsta

Otrygghet är en av de hetaste valfrågorna och politikerna tävlar om vem som vill satsa mest på trygghetsåtgärder. Men hur ser det egentligen ut med brottsligheten – har den ökat?

  • Publicerad 14:30, 21 mar 2018

Otryggheten i Stockholm har ökat, enligt Stockholms stads trygghetsmätningar. Nu satsar staden 20 miljoner kronor på bland annat trygghetspersonal och fältassistenter för att öka tryggheten i sju prioriterade stadsdelsområden. Farsta är ett av dem.

Otryggheten har ökat i stadsdelen. Fler oroar sig för att utsättas för våld i den offentliga miljön, enligt den senaste undersökningen.

Men hur ser det egentligen ut med våldsbrottsligheten? Mitt i har gått igenom alla våldsbrott utomhus under 2017. Vi har också tittat på brottsutvecklingen i stadsdelen under de senaste tio åren. Statistiken visar att våldsbrotten ligger på ungefär samma nivå. Det senaste året har antalet anmälda misshandelsfall ökat något, från 201 år 2016 till 233 i fjol, medan personrånen har minskat något.

– Våldsbrott i offentlig miljö är en prioriterad fråga för oss, säger Peter Aasa, kommunpolis vid Farstapolisen.

Problem med ungdomsbrottslighet

Farstapolisen stärker upp bemanningen på helgerna.

– Ett av våra medborgarlöften är ökad närvaro och synlighet och nu har vi börjat med lokala utsättningar i Farsta och Rågsved på helgerna. På fredagskvällen träffar vi lokala aktörer som fältare, nattvandrare och personal från fritidsgårdarna för att dela lägesbild och gå igenom vad som händer under helgen, säger Peter Aasa.

Olika områden har olika problematik.

– Vi har haft en del problem med ungdomar som rånat, misshandlat eller kränkt andra ungdomar. Farsta strand har varit i fokus, men det har även hänt i Fagersjö och Hökarängen periodvis. Det är en problematik som rör sig och vi jobbar tillsammans med socialtjänsten kring det.

Sociala medier kan öka otryggheten

Peter Aasa tror att det finns flera skäl till varför otryggheten ökar. Det kan påverkas av vad som händer i omvärlden, vad som skrivs i media eller av lokala händelser. Även sociala medier kan spela roll.

Jag är inte vän av de där öppna Facebookgrupperna där man spekulerar om händelser och knyter ihop olika saker som inte har med varandra att göra.

Peter Aasa, Farstapolisen.

– Jag är inte vän av de där öppna Facebookgrupperna där man spekulerar om olika händelser och knyter ihop olika saker som inte har med varandra att göra. Det kan lätt vandra iväg och bli något som det inte är, säger Peter Aasa.

Även om män löper större risk att drabbas av våldsbrott utomhus känner sig kvinnor mer otrygga och är i större utsträckning oroliga för att vistas ute på kvällen.

– Otrygghet beror också på de eventuella konsekvenserna av det man kan tänkas råka ut för. Även om det inte är så sannolikt att man ska bli våldtagen har det väldigt stora konsekvenser vilket kan förklara varför kvinnor oroar sig mer, säger Caroline Mellgren, docent i kriminologi.