V: Korta arbetstiden på akuten och BB

Partierna tävlar nu om vårdpersonalens röster inför valet. Vänsterpartiet går längst med sitt förslag om arbetstidsförkortning för all akutpersonal och även för dem som jobbar på förlossningskliniker, operationsavdelningar och intensiven.

  • Publicerad 16:27, 5 sep 2018

Arbetstidsförkortning är det som ska lösa personalbristen i sjukvården. Det är vad flera  partier i landstinget föreslår inför valet.

Nu senast har Vänsterpartiet gjort ett utspel om arbetstidsförkortning med bibehållen lön för undersköterskor och sjuksköterskor inom akutsjukvården och förlossningsvården.

– Det är där personalomsättningen är störst. Vi tänker oss att arbetstidsförkortning även kan införas inom operation och intensivvård, säger Jonas Lindberg som sitter i landstingsfullmäktige för Vänsterpartiet.

Jag vet att vårdpersonalen efterfrågar detta

Jonas Lindberg

Han är själv sjuksköterska och jobbar vid Ersta ASIH, avancerad sjukvård i hemmet.

– Jag vet att vårdpersonalen efterfrågar detta, och att det är vad som krävs för att rekrytera och behålla personal, säger han.

Han pekar på ett sjukhus i Göteborgsområdet där en operationsavdelning infört två skift, klockan 07-13 och 13-19. På så vis fick de ytterligare två timmars utnyttjande av operationssalen.

Och på akuten på Karolinska i Huddinge har kortare arbetstid införts med gott resultat.

Sex timmars arbetsdag är en fråga som Vänsterpartiet drivit länge. När det gäller vården menar Jonas Lindberg att det krävs olika modeller av arbetstidsförkortning då det handlar om verksamhet som måste bemannas dygnet runt.

Lönar sig

100 miljoner kronor skulle det kosta att införa detta, pengar som initialt skulle användas för att rekrytera personal. Sedan betalar arbetstidsförkortningen sig själv i form av minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning, menar Vänsterpartiet.

Dessutom går kostnaden för hyrpersonal ner.

– Men när vi har föreslagit detta har de skrattat åt oss. Först nu har verkligheten kommit ikapp de andra partierna, säger Jonas Lindberg.

De är alltså inte ensamma om att tänka i de här banorna. Socialdemokraterna går till val på att införa 32-timmarsvecka inom all vård som har bemanning dygnet runt.

Nya scheman

Och den styrande alliansen i landstinget har initierat en schemamodell som förhandlats med de fackliga organisationerna som ska ge mer tid för återhämtning.

I det nya schemat som börjar införas under året kan anställda tjäna in tid genom att till exempel jobba fler helger, som till minst 40 procent ska kompenseras med ledig tid.

Dessutom ska de som jobbar inom dygnet runt-verksamhet och stannar i sin anställning i ett helt år få 40 timmar i bonus att ta ut.