De politiska posterna har fördelats i avsiktsförklaringen som kom på fredagen Foto: Mostphotos

Tunga posterna i Botkyrka – så fördelas de

De fem nya styrande partierna har kommit överens om de högsta politiska posterna i kommunen.

  • Publicerad 13:44, 21 sep 2018

På fredagen kom meddelandet om vilka partier som ska styra Botkyrka i fyra år framåt.

De ska styra Botkyrka – ny majoritet klar

De fem partierna har också fördelat posterna i olika nämnder och utskott. Här är hela listan.

Kommunstyrelsen

Ordförande: S

Vice: S

Utbildningsnämnden

Ordförande: S

Vice: L

Vård och omsorgsnämnden

Ordförande: S

Vice: Kd

Socialnämnden

Ordförande: Mp

Vice: Kd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Mp

Vice: C

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: S

Vice: Kd

Tekniska nämnden

Ordförande: Kd

Vice: S

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande: L

Vice: S

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: S

Vice: C

Utskott för platsen Botkyrka

Ordförande: S

Vice: Mp

Utskott för organisationen Botkyrka

Ordförande: C

Vice: S

Dialogkommissionen

Ordförande: S

Vice: L