Tullingepartiet och M skaffar sig mer inflytande

Tullingepartiet och Moderaterna samverkar för att få fler poster i olika nämnder och organ i Botkyrka kommun. Men samarbetet är inte politiskt understryker Tullingepartiet.

  • Publicerad 15:42, 4 okt 2018

Det handlar om en så kallad valteknisk samverkan där partierna tillsammans får fler fler platser än partierna var för sig.

– Tullingepartiet får genom överenskommelse om valteknisk samverkan representation i nästan samtliga kommunala organ i Botkyrka. I vissa nämnder, bolag och utskott får vi även presidieposter (uppdrag som 2:e vice ordförande). ”Genom dessa poster får vi ökad insyn, och förhoppningsvis ökat inflytande. Vi får även möjlighet att fånga frågor tidigare och att påverka informellt. Vi kommer att kunna driva en skarp oppositionspolitik i viktiga Tullingefrågor, säger gruppledaren Anders Thorén i ett pressmeddelande gemensamt med Moderaterna.

Moderaternas Stina Lundgren vill påpeka att samarbetet framförallt är tekniskt.

– En valteknisk samverkan innebär dock inte ett genomgripande politiskt samarbete. Båda partierna kommer att driva sin egen politik under mandatperioden. Samverkan är just valteknisk och binder inte Moderaterna och Tullingepartiet till en gemensam politik. Men det är helt tydligt för oss att Tullingebornas vilja och önskemål måste tillmätas en större betydelse framöver. Denna samverkan innebär också att vi marginaliserar Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas inflytande, säger Stina Lundgren som är gruppledare för Moderaterna.