Tjänstemännen dömer ut bilbro till Rudan

M, KD och L:s förhoppningar om en bilbro till Rudans friluftsområde i Haninge ser ut att grusas. Naturreservatet tycks sätta stopp. ”Jag tror inte på idén”, säger nu Lars Höglund, teknisk chef på Haninge kommun.

  • Publicerad 12:30, 6 sep 2018

Oppositionspartierna M, KD och L har under mandatperioden velat bygga en kombinerad gång-, cykel- och bilbro i höjd med den södra träbron till Rudans friluftsområde.

Man har fått med sig nybildade Haningepartiet på förslaget och nådde även en kompromiss med Socialdemokraterna 2017.

Men nu får förslaget tummen ner av tjänstemännen.

Jag förstår inte varför man ska ta bilen in i ett naturreservat

Lars Höglund, teknisk chef på Haninge kommun

– Vi har kommit fram till att man kan bygga en bilbro över, men frågan är om det är praktiskt möjligt. Rudan är ett naturreservat, säger Lars Höglund till Mitt i.

– Jag förstår inte varför man ska ta bilen in i ett naturreservat, fortsätter han.

Turerna kring bilbron har varit många.

2015 fick Moderaterna igenom i kommunfullmäktige att bilbron skulle utredas. Moderaterna vill också öppna för bostäder på andra sidan spåren.

Lars Höglund och den tillförordnade förvaltningschefen Sune Eriksson tog 2017 in konsulter för 150 000 kronor för att utreda bron.

Utredningen redovisades, med två olika förslag, för stadsbyggnadsnämnden våren 2017.

Centerns kommunalråd Petri Salonen vid sitt kampanjmöte i Haninge kulturhus innan sommaren för att stoppa bilbron.

– Sedan hände ingenting, utredningen gick aldrig vidare, säger Lars Höglund.

Han var själv med och byggde den gamla bilvägen från Jordbro industriområde ned till Rudan på 1980-talet.

– Sedan dess finns det ju en bilväg för transporter, pendeltåget stannar precis intill och gångbron finns ju där. Det är ju hur många skolklasser som helst som tar sig till Rudan över gångbron, säger han.

Men vad sade nämndpolitikerna efter att ni redovisat utredningen 2017?

– Det blev aldrig någon diskussion överhuvudtaget. Vårt uppdrag var att utreda och redovisa förutsättningarna för en bil-, cykel- och gångbro, och det uppdraget är nu ”case closed” för vår del.

Lars Höglund återkommer till svårigheten med att Rudan är ett naturreservat.

– Jag har väldigt svårt att se att man överhuvudtaget kan bygga bostäder på den sidan spåren, säger han.

M, KD och L ville ha in möjligheten för en bilbro i detaljplanen för det stora bostads- och skolbygget Örnens väg som i veckan började byggas.

Men man blev nedröstade och som kompromiss skrevs i stället en avsiktsförklaring 2017 mellan M, KD, L och S om att kommunen skulle försöka möjliggöra för bilbron.

Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Rättvisepartiet Socialisterna och Sverigedemokraterna, säger i dag blankt nej till bilbron.

Inget talar för en bilbro

Socialdemokraterna ingick alltså en kompromiss i fjol om att möjliggöra för bron, men säger utåt nej.

Och nu pekar allt på att det inte ut blir någon bro.

– Fram till att vi får nästa uppdrag är vårt uppdrag kring bilbron slut, säger Lars Höglund.