Stor politisk oenighet om Nacka IP:s öde

Nacka Idrottsplats ska rivas för att ge plats åt nya bostäder. De politiska partiernas åsikter om detta – och vilka konsekvenser det kan få för idrottslivet – går minst sagt isär.

  • Publicerad 16:16, 24 aug 2018

Kommunstyrelsen har röstat för att riva Nacka IP med start 2021. De två fotbollsplanerna för 11-mannaspel försvinner alltså. Först 2026 är ersättningsplanerna i närområdet färdigbyggda, och då blir det en 11-mannaplan och en för 7-manna.

Något som väcker oro bland lokala idrottsklubbar och många kommuninvånare. Som Mitt i Nacka tidigare berättat har Nacka kommun redan sämst försörjning i Storstockholm av fotbollsplaner i förhållande till behovet.

Lokaltidningen Mitt i har frågat företrädare för lokala politiska partier hur de ställer sig till rivningen av Nacka IP.

Mats Gerdau, (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande:

”I vinter börjar tunnelbanan till Nacka byggas. Det innebär att Nacka IP som det ser ut idag kommer att göras om. En del i avtalet om tunnelbanan är att många nya bostäder ska byggas runt stationerna. Det blir fortsatt två fotbollsplaner i centrala Nacka (en 11-manna och en 7-manna). Vi moderater vill storsatsa på idrotten, även i centrala Nacka”.

Mikael Carlsson, (Nackalistan), ledamot i kommunfullmäktige:

”Vi tycker det är helt galet att riva Nacka IP, inte minst med tanke på att kommunen kommer få så många nya invånare. Det vore bra att ta fram normer för hur många idrottsplatser det ska finnas i förhållande till antal invånare”.

Hans Peters, (C), kommunalråd:

”Vi är väl medvetna om behovet av idrottsanläggningar på Sicklaön och Nacka i stort. Vi resonerar därför som så att kommunen behöver se över tidigare inriktningsbeslut gällande Järlahöjden och utreda hur två 11-mannaplaner ska få plats i området. Självfallet ska dessa bägge planer vara i bruk innan befintliga planer rivs”.

Khashayar Farmanbar, (S), kommunalråd:

”Vi vill rädda och utveckla Nacka IP, och öka idrottsytorna när fler flyttar in. Därför är vi beredda att ta bort ett av de planerade bostadskvarteren för att få plats med mer idrottsytor”.

Lokaltidningen Mitt i söker företrädare för övriga partier.