Vilka politiska strider har utspelat sig i stadshuset? Mitt i listar några av dem. Illustration: Mitt i Stockholm

Stockholms politiska strider genom tiderna

Striden om trängselskatten, OS-drömmen som gick i kras, debatten om Adolf Fredriks musikklasser som skulle flytta till ytterstan. Mitt i blickar tillbaka på 35 år av strider, debatter och nyheter från stadshuset i Stockholm.

  • Publicerad 06:03, 4 sep 2017

1983: Adolf Fredrik-debatten

Striden om musikklasserna vid Adolf Fredrik var en av de hetaste skoldebatterna någonsin i Stockholms politiska historia.Namninsamlingar, demonstrationer, stor massmedial bevakning och upprivna beslut ledde till slut till att musikklasserna blev kvar istället för att flytta till Västertorp, som Folkpartiet föreslagit.

1985: Förskolan Pysslingen

Uppstickaren Stockholmspartiet blev för första gången vågmästare i kommunfullmäktige. John-Olle Persson (S) hade den tyngsta positionen som finansborgarråd, men när budgeten skulle avgöras röstadeStockholmspartiet på det borgerliga förslaget, som innebar privatisering av förskolan Pysslingen. Då lämnade socialdemokraten walk-over, vilket ledde till ett omedelbart maktbyte. Pysslingen invigdes 1988.

1996: OS-drömmen

Staden ansökte om OS 2004. S, M, C och Stockholmspartiet menade attOS skulle sätta Stockholm på världskartan, medan V, MP och FP pekade på de ekonomiska riskerna. När segrarstaden skulle utses hölls en tv-sänd ”OS-valvaka” på Stockholms stadion med25 000 åskådare. Ett besviket vrål hördes från publiken när det stod klart att Stockholm hade förlorat OS till Aten.

1997: Stadsdelsnämnderna införs

Stockholm in decentraliserade politiken och införde stadsdelsnämnder, något som många andra kommuner redan hade gjort. Från Syftet var att stärka den lokala demokratin och medborgarnas delaktighet i politiken och öka kvaliteten på kommunens tjänster,såsom barnomsorg, äldreomsorg, kultur och skötsel av parker och torg.

2002: Första kvinnan på högsta posten

Stockholm får sitt första kvinnliga finansborgarråd, den högstapositionen. Annika Billström (S). I dag är sju av åtta kvinnor av borgarråden i staden, och den högsta positionen innehas av Karin Wanngård (S), finansborgarråd.

2006: Striden om trängselskatten

Valrörelsen inför valet 2006 präglades av striden om trängselskatten. Systemet hade införts på prov i januari 2006,trots att finansborgarrådet Annika Billström (S) tidigare avgett vallöftet att biltullar inte skulle införas. I en folkomröstningen samma år talade stockholmarna själva: 51,3 procent röstade för trängselskatter, som infördes den 1 augusti 2007.

2014: Två nya partier

Valet 2014 innebar två nykomlingar i kommunfullmäktige: Feministiskt initiativ (4,64 %) och Sverigedemokraterna (5,16 %). Och FI gick direkt i maktposition och är i dag en del av stadens rödgrönrosa majoritet.