Snart dags att rösta. Foto: Mostphotos

Snart dags för val – vi har guiden för osäkra

Osäker på hur du ska rösta? Här är politikernas svar på järfällabornas allra viktigaste frågor. Ska byggtakten sänkas? Behövs det fler kameror för att säkerställa tryggheten? Ska kollektivtrafiken vara gratis och bör jobb gå före bidrag?

  • Publicerad 12:47, 5 sep 2018

Enligt DN/Ipsos mätning är 12 procent fortfarande osäkra. Du är alltså inte ensam om du ännu inte har bestämt dig.

Tidigare i våras tog Mitt i reda på vilka frågor ni väljare tycker är viktigast i Järfälla. Det gjorde vi dels genom att prata med er på stan, men också genom en valenkät på nätet. Det var några frågor som var tydligt återkommande. Byggtakten, naturen och tryggheten till exempel.

När frågorna var klara skickade vi iväg dem till alla partier i kommunfullmäktige för att få reda på hur de tänker agera om de vinner valet.

Den snöiga vintern genererade en rad klagomål på hur vägarna sköttes i kommunen. Partierna svarade nästan enhälligt att det ska prioriteras i framtiden.

Frågan om religiösa friskolors varande eller icke varande gav också ganska enhälliga svar.

Integration fick alla partier att leverera olika lösningar för hur de vill jobba om de får makten.

Bygga eller inte? Och hur bevarar man naturområden samtidigt som man bygger ut. Här stod det klart att byggandet är en het valfråga.

Tryggheten är viktig för såväl invånare som politiker. Hur den uppnås är dock inte något partierna är eniga kring.

Efter sommarens höga temperaturer har klimatfrågan seglat upp som en stor valfråga. Här vill politikerna helt olika.