S lovar bygga ett nytt idrotts- och kulturcampus på Nacka IP, om de vinner valet Foto: Mitt i

S–löfte: Ny överdäckning ger plats för idrott

Fem spelarplaner, bollhall, två ishallar, simbassäng. Knappt en vecka före valet lovar Socialdemokraterna i Nacka att satsa en miljard kronor på idrott och kultur, pengar som framförallt skulle gå till en satsning på ett nytt idrotts- och kulturcampus i Nacka.

  • Publicerad 13:22, 3 sep 2018

– Det här är vår vision att utveckla Nacka, säger oppositionsrådet i Nacka, Khashayar Farmanbar (S).

Bostadsbyggandet orsaken

Bakgrunden till S-vallöftet är att Nacka byggs ut med fler bostäder och därmed enligt S ett ökat behov av idrotts- och kulturytor.

– Vi vet att köerna till idrottsklubbarna i Nacka blir allt längre och träningstiderna för barn förläggs orimligt sent på kvällen. Samtidigt ska det byggas 13 000 nya bostäder. Det kan leda till katastrof för idrotten när det inte finns tillräckligt med ytor för idrott, och i förlängningen kan unga hamna i kriminalitet. Idrott måste finnas tillgänglig i närheten av där barn och ungdomar bor, så att föräldrar inte behöver skjutsa, säger Khashayar Farmanbar.

– Det är just i centrala Nacka, som man i dag planerar för en underkapacitet för idrotten. Därför gör vi historisk satsning för att fullt ut möta kommunens behov.

Kallar det ”Idrottslyftet”

Den största nyheten i det som S kallar ”Idrottslyftet”, är en helt ny överdäckning över motorvägen genom Nacka, i höjd med Nacka IP och Nacka trafikplats.

På överdäckningen, som skulle bli cirka 300 meter lång, vill S anlägga tre elvamannaplaner. Överdäckningen skulle frigöra yta på Nacka IP för ett idrotts- och kulturcampus, med två sjumannaplaner, en större bollhall, två ishallar, samt en 50-meters simbassäng, och en kulturpark, med en ”experimentell scen för modern och klassisk konst och kultur”.

Överdäckningen skulle byggas innan befintliga Nacka idrottsplats rivs, enligt S-förslaget.

 Det viktigaste är att inte riva Nacka IP innan alternativ, en överdäckning, är på plats

Khashayar Farmanbar (S)

– Det viktigaste är att inte riva Nacka IP innan alternativ, en överdäckning, är på plats.

I sitt idrotts- och kulturpaket lägger S fler förslag för idrottslivet, bland annat en ny e-sporthall och cricketbana i Henriksdal, en ny ridhall i Älta, och minst tre nya sporthallar i källare på de bostadshus som byggs i Nacka, enligt förebild från Östermalm i Stockholm.

S lägger en miljard kronor på sina idrotts- och kultursatsningar, pengar som främst skulle gå till att bygga överdäckningen och campusen.

Socialdemokraterna bedömer att av de omkring 1 000 nya lägenheter som planeras att byggas i centrala Nacka skulle 300 lägenheter strykas enligt deras förslag, för att ge mer utrymme åt idrott och kultur.