Illustration: Mitt i Stockholm

”Skatten sänks inte – oavsett vem som vinner”

KOMMENTAR. Oavsett vem som får makten i landstinget har de en miljardekvation att lösa. Därför är ingen skattesänkning i sikte, konstaterar Mitt i:s reporter Ingrid Johansson.

  • Publicerad 04:46, 3 sep 2018

Stockholms läns landsting tar ut den högsta skatten av alla Sveriges landsting, 12,08 kronor per intjänad hundralapp, och budgeten är på 100 miljarder kronor.

Ändå är det inget parti som tagit till skattesänkardraget för att fiska röster i årets val.

Kanske beror det på att det finns en hel del problem som det kostar pengar att lösa.

Vårdköerna är nog det mest akuta. Sjukvårdspersonalen har flytt – vårdplatser hålls stängda och operationssalar står tomma.

Det finns en hel del problem som kostar pengar att lösa.

Alla partier vill förbättra löner och arbetsvillkor, för framför allt sjuksköterskorna. Men hur är en vattendelare mellan den borgerliga alliansen och oppositionen.

En annan skiljelinje gäller vårdvalet. Inom ett 40-tal vårdområden råder fri etableringsrätt för företag, och landstinget betalar dem som uppfyller kraven.

Alliansen menar att på så vis blir vården mer tillgänglig och köerna betas av. Socialdemokraterna pekar på att kostnaderna drar iväg, och att vårdgivarna inte etablerar sig där behoven är som störst.

Och de drar dessutom till sig personal, som skulle behövas på sjukhusen.

Alliansen har nämligen stramat åt deras budgetar.

Moderaterna anser att det är sjukhusens styrelser som ska se till att bli attraktiva arbetsgivare, och vill ge en bonus till dem som lyckas locka till sig personal.

Socialdemokraterna vill tvärt om tilldela mer pengar och stryka sparkraven.

För sjukhusen dras med underskott. Alliansen har nämligen stramat åt deras budgetar, eftersom man beslutat att flytta ut vård från sjukhusen till de olika vårdgivarna.

Men någonstans stämmer det inte, och de som vinner valet har en 100 miljardersekvation att räkna ut.