Våldsbrotten i offentlig miljö har minskat i Skärholmen. Foto: Mitt i Stockholm, Google maps

Skärholmen är tryggare än många tror

Den ökade otryggheten är en av de hetaste valfrågorna och just nu tävlar politikerna om vem som vill satsa mest på trygghetsåtgärder. Men antalet våldsbrott i stadsdelen har minskat, visar Mitt i:s genomgång.

  • Publicerad 15:10, 5 sep 2018

Otryggheten i Stockholm har ökat, enligt Stockholms stads trygghetsmätningar. Staden satsar 20 miljoner kronor på bland annat trygghetspersonal och fältassistenter för att öka tryggheten i sju prioriterade stadsdelsområden. Skärholmen är ett av dem.

Skärholmen ligger högt när det gäller otrygghet. Mer än var fjärde Skärholmsbo oroar sig för att utsättas för våld i den offentliga miljön, enligt den senaste undersökningen.

Men hur ser det egentligen ut med våldsbrottsligheten? Mitt i har gått igenom alla våldsbrott utomhus under 2017. Vi har också tittat på brottsutvecklingen i stadsdelen under de senaste tio åren. Statistiken visar att våldsbrott i offentlig miljö, tvärtom har minskat i stadsdelen. Förra året anmäldes 192 misshandelsfall utomhus, jämfört med 255 året innan. Personrånen ligger på ungefär samma nivå.

– Det stämmer överens med den bild vi har, att våldet i offentlig miljö antingen ligger kvar på samma nivå eller har minskat, säger Malin Lehammer, kommunpolis i Skärholmen.

”Polisens lista kan stämpla vissa områden”

Hon har funderat på varför människor känner sig mer otrygga än vad de behöver vara.

Jag vet inte om det är så bra att polisen går ut med en lista på särskilt utsatta områden. Det blir en stämpel på området att här är det farligt.

Malin Lehammer, kommunpolis Skärholmen.

– Jag tror att mycket beror på att man hör folk prata i media om att det ska vara farligt i vissa områden. Och jag vet inte om det är så bra att polisen går ut med en lista på särskilt utsatta områden. Det blir en stämpel på området att här är det farligt eftersom det behövs extra resurser, säger Malin Lehammer.


Här skedde flest antal fall av misshandel och personrån 2017

* Kartan visar gatorna – inte exakt gatuadress – där flest antal fall av misshandel och personrån skedde under 2017 i Skärholmen. Ju mörkare plupp, desto fler polisanmälningar på den gatan.


Det finns dock faktiska problem som skapar otrygghet. I den senaste trygghetsmätningen uppger 27 procent av Vårbergsborna att de tycker att narkotikapåverkade personer skapar oro.

– Droghandeln är ett problem, framför allt i Vårberg. Folk kommer hit från olika delar av stan för att köpa droger. Just nu har vi en satsning när vi är i Vårberg och pratar med medborgarna om vad otryggheten beror på och vad vi kan göra. Vi rapporterar också alla brott vi kan se, säger Malin Lehammer.

Polisens löfte: ökad närvaro

Skärholmspolisens medborgarlöften för 2017 innebar just ökad närvaro.

– Vi har inte kunnat lägga så mycket resurser som vi önskar på det eftersom vi haft regionala kommenderingar. Vi kommer att ha samma löften även i år eftersom vi inte har kunnat leva upp till medborgarnas önskningar om att öka tryggheten, säger Malin Lehammer.

Ingen utomhusvåldtäkt anmäldes i Skärholmen förra året. Ändå har oron för att utsättas för våldtäkt i offentlig miljö ökat hos Skärholmsborna.

– Även om det inte är så sannolikt att man ska bli våldtagen har det väldigt stora konsekvenser vilket kan förklara varför kvinnor oroar sig mer, säger Caroline Mellgren, docent i kriminologi.