Fler poliser, infrastruktur och ett blomstrande näringsliv är viktiga frågor för väljarna. Foto: Melina Reid

Sista minuten-guide inför valet på Lidingö

Är det förskolan som är den viktigaste valfrågan för dig. Eller är det trygghetsvakter på ön du brinner för? Här har vi gjort en sista-minuten så du kan få koll på var Lidingöpolitikerna står i dina viktigaste valfrågor.

  • Publicerad 16:38, 5 sep 2018

Även på kommunal nivå är klimatfrågan viktig. Politikerna på Lidingö tänker olika om hur Lidingö stad kan bidra för att minska utsläppen.

Många av Mitt i Lidingös läsare tycker att storleken på barngrupperna är en av de viktigaste frågorna. På Lidingö, liksom på många andra håll i landet råder förskollärarbrist. Hur ska politikerna jobba för små barngrupper och för att förskollärare ska söka sig till ön – ock vilja stanna kvar på jobbet.

 

Frågan om de nyanländas bostadskontrakt har rört upp känslor. I dagslägen får de behålla sina bostadskontrakt två år. Sedan är det upp till dem själva att fixa jobb och bostad. För kort tid att etablera sig i ett nytt land tycker vissa politiker. Helt rimligt att lika för alla gäller efter två åt tycker andra. Vilka politiker tycker som du?

Trots att det finns polisiär närvaro på Lidingö tycker många att det är alldeles för lite. En rad stökiga helger i Larsberg och de många bostadsinbrotten över hela ön har gjort frågan viktig för många. Kan kommunalt anställda trygghetsvakter vara en bra idé? Eller gör det folk ännu räddare?

Barn så unga som 14 år röker cannabis eller tar ADHD-mediciner för att få ett rus. Lidingöungdomar använder droger mer än genomsnittsungdomen i landet. Hur kan politiken ta tag i det.  Vems resonemang i frågan väcker ditt förtroende?

Och så var det löftena… Om ett visst parti får din röst, lovar de då att jobba med det som du tycker är viktigast?