SD i Upplands-Bro: ”Ingen har kontaktat oss”

SD kan bli vågmästare i Upplands-Bro. Med cirka 17 procent av rösterna vilar nu ett större ansvar på partiet. – Om alla ställer upp så kan vi fylla platserna i nämnderna, säger Katarina Olofsson (SD), ordförande.

  • Publicerad 19:20, 11 sep 2018

Sverigedemokraterna ser ut att få tre nya mandat i kommunfullmäktige: från fyra till sju. Övriga partier har hittills tagit avstånd från SD, som samtidigt kan få en vågmästarroll.

– Ingen har kontaktat oss. Det förs inga diskussioner med de andra partierna, men än finns det tid, säger Katarina Olofsson (SD).

Har sju mandat

Nu kommer partiet ha flera nya platser i nämnderna att tillsätta.

– Vi har i alla fall tillräckligt med partimedlemmar för att fylla platserna som ersättare och inte bara ordinarie ledamöter. Det har vi inte haft tidigare.

Under förra mandatperioden lämnade partiet endast in ett par motioner. Nu vill hon vara med och påverka politiken i högre utsträckning.

– Vi ska kraftsamla för att kunna bemanna alla platser i nämnderna som vi är berättigade till.

Varför tror du att ni lyckades så bra i valet?

– Jag tror helt enkelt att det handlar om otryggheten i kommunen. Flera andra partier har haft det som en viktig valfråga, men vi är oprövade och bär inte något ansvar för det som sker i dag.

Vad ska ni göra med mandaten? 

– Om resultatet står sig kan det innebära att vi får en vågmästarroll. Först och främst handlar det om att skriva motioner, så att vi har förslag att diskutera.

Planen: Snabbare variant av buss 558

Upplands-Bro. Nu är planerade trafikförändringar inom SL-trafiken ute på remiss. Av dessa framgår att buss 558 i Upplands-Bro berörs.måndag 26/10 16:45