Så vill politikerna lösa Tyresövägens köer

Mer kollektivtrafik, extra körfält och kanske en spårvagnslinje. Det är några av politikernas förslag på hur trafikstockningen kan lätta längs Tyresövägen.

  • Publicerad 14:30, 20 apr 2018

Trafikfrågor är viktigt inför höstens val för väldigt många Tyresöbor, det visar Mitt i:s enkätundersökning.
Flera tycker att bostadsområden växer fort och att infrastrukturen inte hänger med. Särskild kritik riktas mot Tyresövägen och de långa köerna ut ur Tyresö.

Politikerna svarar att ett tredje körfält är på g från Bollmoravägen till Ridhuset. Merparten av partierna är positiva till det extra körfältet, men Miljöpartiet höjer ett varnande finger och mena att mer plats ger fler bilar på vägarna.

Följ Mitt i Tyresö serie i fem delar där politikerna svarar på läsarnas viktigaste valfrågor.