Undersökningar visar att droganvändningen bland Lidingös unga är omfattande. Foto: Bildmontage