Zinkensdamms IP. Foto: Mostphotos

Så vill partierna skapa fler idrottsytor

Fler idrottshallar och spelplaner till unga som vill idrotta är en viktig valfråga för våra läsare.

  • Publicerad 20:00, 25 apr 2018

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.