Foto: Mostphotos

Så vill lokalpolitikerna förbättra Vasastan

Pröva sex timmars arbetsdag för personalen inom äldrevården, lagstifta om småbarnsgrupper på tolv barn, bygg ”Piazza Odenplan”. Se vilka partier i Norrmalms stadsdelsnämnd som vill göra vad efter valet.

  • Publicerad 08:00, 31 aug 2018

Vilka är de tre viktigaste sakerna ni vill förändra på Norrmalm och i Vasastan efter valet? Mitt i ställde frågan till partierna i Norrmalms stadsdelsnämnd. Svaren visar att stadsmiljö, trygghet och förskola står högt i kurs för partierna.

Men det som nämns av flest partier är äldreomsorg. Där svarar S, V och MP att de vill arbeta för förbättrade arbetsvillkor för personal inom äldreomsorg – till exempel vill V pröva sex timmars arbetsdag.

C vill värna om valfriheten inom äldrevården och KD vill införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år. M svarar att det behövs fler aktörer som kan bidra till att fler äldreboende byggs.

Bygg ”Piazza Odenplan”

När det kommer till stadsmiljö vill MP plantera fler träd på Odenplan. Även L vill se förändringar på Odenplan, men vill skapa vad de kallar ”Piazza Odenplan” – det vill säga en mer levande plats, med grönska, kiosker och uteserveringar, i ett öppet torglandskap. För C ligger fokus på fler parkbänkar och papperskorgar – och färre råttor.

Svaren visar också att Allianspartierna håller trygghet högt. Både KD och M vill sätta upp fler övervakningskameror på utsatta platser. L efterlyser å sin sida fler poliser, ordningsvakter och bättre belysning.

Två partier nämner Nobel center

Inom förskolan vill KD lagstifta om att småbarnsgrupper, ett till tre år, ska ha som mest tolv barn. Även L vill se mindre barngrupper. MP å andra sidan vill ser mer personal och S vill ge barnskötare och förskollärare möjlighet till kompetensutveckling med bibehållen lön.

Två partier, MP och V, nämner i enkäten Nobel center, som de inte vill ska byggas på Blasieholmen. MP föreslår att Nobel center i stället erbjuds plats i Hagastaden kombinerat med ett Nobel campus. Inte heller vill MP och V se ett Apple-hus i Kungsträdgården.

Vilka är de tre viktigaste sakerna ni vill förändra på Norrmalm och i Vasastan efter valet? Så här svarade partierna:

Vänsterpartiet

1. Äldre: Norrmalm ska vara ett äldrevänligt stadsdelsområde. Vi ska ta till vara äldres erfarenhet och kompetens. Bra kvalitet kräver att personalen har bra och trygga arbetsvillkor. 6 timmars arbetsdag ska prövas. Seniorboenden och ett nytt vård- och omsorgsboende i Hagastaden. Inga vinster i välfärdstjänster.

2. Demokrati: Utveckla den lokala demokratin. Engagera Norrmalmsborna i hur Norrmalm ska styras och utvecklas.

3. Stadsmiljön: Värna och utveckla parkerna. Stärk kulturen och fritiden. De fria teatrarna ska ha goda förutsättningar. Nej till Apple-huset i Kungsträdgården och nej till Nobelhuset på Blasieholmen. Odenplan ska vara en trevlig plats för både boende och resenärer.

Kristdemokraterna

1. Äldreomsorg: Vi vill införa en äldreboendegaranti, att alla från 85 år som önskar flytta till ett tryggt och anpassat boende ska få göra det.

2. Stadsmiljö/Trygghet: Vi vill skapa tryggare och trevligare gator, torg och parkmiljöer genom att arbeta för kameror på brottsutsatta platser (i City, men kan även vara aktuellt vid Odenplan), minskad nedskräpning, bättre städning samt snabbare klottersanering.

3. Förskolan: Kristdemokraterna vill lagstifta om att småbarnsgrupper (1-3 år) ska ha som mest tolv barn. För stora barngrupper kan utsätta barn för en stress som kan få allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Stressen kan leda till koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga.

Liberalerna

1. Förskola: Liberalerna sätter skolan först. Besparingarna måste upphöra. Förskolans barngrupper ska bli mindre, inte större som de blivit under socialdemokraternas tid, och förskollärarna ska bli fler. Barnen i vår stadsdel ska få en trygg och lärorik start i livet.

2. Tryggare och snyggare Norrmalm: Alla ska känna sig trygga på Norrmalm, dag som natt. Idag känner sig allt fler otrygga. Detta vill vi ändra på genom tidigare sociala insatser, fler poliser, ordningsvakter, bättre belysning och städning samt med fler människor i rörelse. Klotter och skadegörelse ska bort direkt.

3. Bygg Piazza Odenplan: Vi Liberaler vill att Odenplan ska vara en levande plats med grönska, kiosker och uteserveringar, i ett öppet torglandskap. En plats där människor vill vara. Därför vill vi skapa Piazza Odenplan – ett sammanhängande torg som i en lugn övergång sträcker sig fram till Gustav Vasa kyrka.

Miljöpartiet

1. Omsorg – äldre, barn och ungdomar: Mer personal i förskola och äldreomsorg och den ska vara välutbildad. Äldre ska få välja boendeform, få god mat och god vård. Daglig utevistelse och kulturella aktiviteter ska erbjudas. Barn och ungdomar ska få utökad tillgång till lokaler för idrott inne och ute. Förskolorna ska ha gott om plats ute.

2. Stadsmiljön: Nobel Center erbjuds plats i Hagastaden kombinerat med ett Nobel Campus. Kungsträdgården ska inte upplåtas för Apple. Bygg ett besökscentrum. Fler träd på Odenplan, byggrätten utnyttjas för café och mötesplats. Kyrkan kopplas ihop med torget. Gör en hiss till cykelgaraget för cyklister packning.

3. Trafik: Prioritera framkomlighet för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare gör stadsmiljön trafiksäker – för alla. Säkra skolvägar ett krav. Behåll trädkantade gator och öka antalet träd. Sänk hastigheten i hela stadsdelen och öka antalet laddstolpar. Öka antalet gågator året om.

Moderaterna

1. Öka tryggheten: Vi vill öka tryggheten i på Norrmalm genom fler strategiskt placerade övervakningskameror och fler ordningsvakter. Vi vill tillämpa nolltolerans mot skadegörelse, klotter och nedskräpning. Norrmalm ska var rent, snyggt och tryggt.

2. Avlasta förskollärarna: Vi vill avlasta förskolans pedagogiska personal och erbjuda möjliga arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden genom att inrätta tjänster som måltidsvärdar. Måltidsvärdar ska utföra enklare sysslor och underlätta för förskollärare och barnskötare att fokusera på det pedagogiska arbetet.

3. Förbättra äldrevården: Det behövs fler aktörer som kan bidra till att vi får fler äldreboenden. Därför säger vi nej till de rödgrönrosas kommunaliseringar. Andelen äldre som får avslag på sin ansökan om att flytta till vård- och omsorgsboende ökar på Norrmalm. 2016 fick var tionde avslag. 2017 gällde det var femte. Moderaterna anser att biståndsbedömningen måste reformeras och centraliseras, för att få enhetlighet, trygghet och rättvisa i besluten.

Socialdemokraterna

1. Trygghet: Vi vill fortsätta arbetet med att Norrmalm ska vara en trygg och tillgänglig stadsdel. Det innebär att våra gator och parker ska vara välkomnande och anpassade. Vi vill se ett stärkt samband med olika föreningar. Det ska finnas mötesplatser och barn och unga ska ha tillgång till en rik fritid.

2. Äldre: Våra äldre ska ha den bästa omsorgen. Vi vill utveckla och förbättra personalens arbetsvillkor och stärka deras deras kunskap och kompetens. Våra äldreboende ska erbjuda hög kvalitet i omsorgen och, i aktiviteter och i den mat som serveras. På Norrmalm ska man helt enkelt kunna åldras i trygghet.

3. Förskola: Barnen är vår framtid. Alla barn i vår stadsdel ska kunna gå i en förskola där barnen får bra förutsättningar att utvecklas och samspela. Vi vill därför satsa på barnskötarna och förskollärarna så att de får möjlighet till kompetensutveckling med bibehållen lön.

Centerpartiet

1. Parklyftet: Vi har lite parkyta per invånare på Norrmalm. Vi vill lägga mer resurser på att hålla parker rena, underhållna och trygga. Fler parkbänkar och papperskorgar, bättre städning och underhåll samt färre råttor.

2. Bygg högt: Bygg fler bostäder, bygg högre där det passar och spara grönområden när staden expanderar.

3. Värna om valfriheten inom äldreomsorg, förskola och skola.