Planerna på bostäder i Årstaskogen är en av de frågor som engagerar mest lokalt. Foto: Åsa Sommarström

Så tycker partierna om bostäder i Årstaskogen

Bostäder eller inte i Årstaskogen är en av de hetaste frågorna lokalt. Så här svarar politikerna i stadshuset på hur de ser på frågan om bostäder i skogen.

  • Publicerad 15:10, 7 sep 2018

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.