Sex partier vill underlätta för cyklandet på bekostnad av biltrafiken. Foto: Mostphotos

Så ska cyklar prioriteras framför bilar

När fotgängarna, cyklisterna och kollektivtrafikanterna blir allt fler i innerstan får bilisterna maka på sig – det tycker sex av de politiska partierna i Stadshuset.

  • Publicerad 12:00, 23 apr 2018

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.