I olika stadsdelar röstade man väldigt olika till förra valet. Foto: Stefan Källstigen

Så röstade Lidingöborna i förra valet

Socialdemokraterna var starkast i Gångsätra och många i centrum gillade Lidingöpartiet. Så röstade Lidingöborna i förra valet.

  • Publicerad 09:56, 7 sep 2018

Alla vet att en borgerlig majoritet styr Lidingö och att moderaterna är det störta partiet på ön. Men riktigt så är det inte i alla stadsdelar. Här hade partierna sina starkaste och svagaste fästen i förra valet. 

Moderaterna: Moderaterna var allra störst i valkrets Gåshaga där de fick 50 procent av rösterna.  De var svagast i Gångsätra västra där de fick 19 procent.

Socialdemokraterna: Socialdemokraterna var starkast i Gångsätra västra, där de fick 29 procent av rösterna. Svagast var de i Gåshaga där de knappt nådde 3 procent.

Lidingöparitet: Det lokala Lidingöpartiet hade sitt starkaste fäste i Centrum/Torsvik södra där 22 procent röstade på dem. Svagast var de  i Gångsätra västra där 9 procent röstade på Lp.

Centerpariet: I Stockby- Mölna Fjäderholmarna fick Centerparitet nära 24 procent av rösterna. Sämst gick det i Käppala norra, där drygt sex procent lade sin röst på C.

Folkparitet (nu Liberalerna): I Rudboda västra och Bosön valde drygt 12 procent att rösta på dåvarande Folkparitet till kommunfullmäktige på Lidingö. I Gångsätra västra röstade drygt fyra procent på paritet.

Miljöparitet: Miljöpartiet hade sitt starkaste fäste i Gångsätra västra där drygt 12 procent ville ha in dem i kommunfullmäktige. I Stickligen norra var man int lika imponerad. Här röstade knappt fyra porcent på MP.

Vänsterparitet: I Gångsätra västra fick Vänsterpartiets lokala budskap hem hos nära sju procent av väljarna. I Sticklinge Norra nådde de inte ens en halv procent.

Sverigedemokraterna: Sd var klart starkast i Käppala Norra där drygt nio procent röstade på dem. I Bo-Björnbo nådde precis en procent.

Kristdemokraterna: Fick drygt fem procent av rösterna i Brevik Östra-Käppala Södra, där var de störst. de gick hem minst hos väljarna i Torsvik Södra-Centrum. Där fick de knappt två procent av rösterna.

källa: Valmyndigheten

Sammantaget gick det såhär i Lidingös kommunfullmäktige 2014

M: 32,87

C: 17,04

Fp (nu L): 9,35

Kd: 3,88

S: 9,91

V: 2,36

Mp: 7,06

Sd: 2,62

Lp: 14,32

Källa: Valmyndigheten