Om Lidingöborna fick bestämma skulle S vara mindre och M större i riksdagen. Foto: Mostphotos

Så röstade du och grannarna på Lidingö i riksdagen

Moderaternas valresultat i Gåshaga och Käppala Norra skiljer sig med 30 procentenheter. Det är stora skillnader på hur man röstade i riksdagsvalet på olika håll på Lidingö. Vilket parti är populärast där du bor? Och vilken politik föll inte grannarna på läppen?

  • Publicerad 17:03, 11 sep 2018

 

35,9 procent av lidingöväljarna röstade på Moderaterna i riksdagsvalet, enligt det preliminära valresultatet. Men de lokala skillnaderna är stora.

I valkretsen Gåshaga hade partiet störst stöd, 51procent. Även i Bo-Björnbo, Hersby, Sticklinge, Brevik-Käppala Södra och Torsvik Norra nådde moderaterna över 40 procent.

Minst moderat politik ville man ha i Käppala Norra, där de fick drygt 20 procent. I Gångsätra Västra och Larsberg fick moderaterna under 25 procent.

10,9 procent av Lidingöborna röstade på Liberalerna i riksdagsvalet enligt preliminära siffror.

Mölna Östra och Brevik är Lidingös starkaste L-fäste, med drygt 13 procent L-väljare.

Minst L är man i Käppala Norra: drygt fyra procent.

Centerpartiet fick 11,8 procent av Lidingörösterna.

I Rudboda Östra -Yttringe-Elfvik röstade drygt 14 procent på C.

Minst var partiet i Käppala Norra och Larsberg där C fick drygt sju procent av rösterna.

KD fick 8,7 procent av Lidingörösterna enligt preliminära röstsiffror.

I Dalénum och Herserud finns flest KD-väljare, drygt 10 procent.

Gångsätra västrabor är inga stora fan av KD-politik. Drygt fem procent av väljarna röstade på dem.

Socialdemokraterna: 12,4  procent enligt preliminär rösträkning.

Precis som för Moderaterna är skillnaderna stora mellan valkretsarna. Drygt 29 procent i Gångsätra västra röstade på S. Partiet är starkt också i Käppala Norra, Larsberg och Baggeby där S fick över 20 procent.

I Gåshaga röstade bara drygt fyra procent på S, I Bo -Björnbo  sex procent.

 

Vänsterpartiet fick 3,5  procent enligt preliminär rösträkning.

I Käppala Norra nådde V över åtta procent. I Sticklinge Norra nådde de inte ens upp till en procent.

Miljöpartiet: 4,9 procent enligt preliminär rösträkning.

Störst var partiet i Hersby Södra Mosstorp: Över nio procent.

Det gick inte lika bra i Gåshaga där de två procent av väljarna röstade på MP.

Sverigedemokraterna fick 10,9  procent enligt preliminär rösträkning.

Störst var de i Käppala Norra där 23 procent av väljarna villa ge SD mer inflytande i svensk politik med sin röst.

I Stockby-Mölna Västra-Fjäderholmarna vad man minst benägen att rösta på SD, strax över sex procent röstade på dem där.