Lorena Delgado (V), Jan Jönsson (L) och Salar Rashid (S), i Skärholmens stadsdelsnämnd. Foto: Läsarbild Hans Alm

Så här vill partierna satsa i Skärholmen

Moderaterna i Skärholmen lovar att satsa på en musikskola och Vänsterpartiet på ett Folkets hus. Centern vill bygga högt och tätt medan Liberalerna föredrar fler radhus. Det framgår av Mitti:s lokala valenkät. Nio partier har valt ut tre frågor som de tänker verka för om de vinner valet.

  • Publicerad 11:48, 7 sep 2018

Vilka är de tre viktigaste sakerna som ditt parti vill verka för eller förändra i Skärholmens stadsdel, om ni vinner valet? Den frågan ställde Mitt i till företrädare för de politiska partierna i Skärholmens stadsdelsnämnd. Här är svaren – intressanta för alla som vill veta hur valet påverkar det egna området.

Vänsterpartiet

Lorena Delgado är vänsterpartist och ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.   Foto: Hans Alm

Folkets hus. Vänsterpartiet vill ha ett Folkets hus i Skärholmen. I Skärholmen har vi länge haft behov av ett Folkets hus, där föreningarna kan utveckla sitt arbete och skapa mer gemenskap. Vi har denna mandatperiod varit initiativtagare till paraplyorganisationen FOLK. Nu måste de få lokaler.

Förskolan. Vi behöver förbättra arbetsmiljön för förskolepersonalen, dels genom att de att de får fler kollegor, dels genom mer administrativt stöd, så att de kan använda sin tid till den pedagogiska verksamheten.

Demokratin. Vi vill fortsätta att utveckla den lokala demokratin, så att vi Skärholmsbor får vara med och bestämma om detaljerna runt omkring oss. Det kan bland annat vara genom aktiv delaktighet i bostadsprojekt och genom medborgarbudgetar.

Socialdemokraterna

Salar Rashid , gruppledare för Socialdemokraterna i Skärholmens stadsdelsnämnd.   Foto: Hans Alm

Förskola. Vi kommer att bygga fyra nya förskolor och bygga ut ytterligare sju. Vi vill även fortsätta satsa på introduktionsförskolan och öka antalet inskrivningar. Rätt till heltid i förskolan är viktig fråga, vi vill ha fler förskolelärare och barnskötare.

Äldre. Vi vill inrätta hemgångsteam för att alla äldre som skrivs ut från sjukvården får en trygg hemgång. Teamen ska säkerställa att den äldre får rätt stöd och omsorg i sitt hem tills personen har rehabiliterats och ordinarie hemtjänst kan komma in. Undersköterskor och sjuksköterskor ska ingå.

Bostäder. Vi ska fortsätta att bidra till stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen – i Skärholmens stadsdel 4 000 minst nya bostäder ska byggas till 2020.  Vi bygger i rekordtakt, satsar på socialt hållbara bostäder och säger nej till marknadshyror och ombildningar.  

Miljöpartiet

Sara Grolander, gruppledare för Miljöpartiet i Skärholmens stadsdelsnämnd.  Foto: Hans Alm

Utveckla våra grönområden. Vi vill förbättra våra grönområden och parker för att fler ska kunna ta del av rekreation och lek. Ett exempel är Flyglansparken i Bredäng som precis har rustats upp.

 Stärka föreningslivet. I Skärholmen finns det ett rikt föreningsliv med många engagerade föreningar. Men idag finns det inte tillräckligt med lokaler där föreningar kan vara. Därför vill vi bygga ett föreningshus så att föreningar kan hyra bra lokaler till rimliga priser.

Kemikaliefri förskola. I våra förskolor vill vi erbjuda en giftfri miljö för våra barn. Vi vill därför fortsätta arbetet med att ersätta material som har kända och farliga egenskaper. Sådant material ska heller inte användas vid nybyggnation.

Liberalerna

Jan Jönsson, gruppledare för Liberalerna och vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.  Foto: Hans Alm

Brottslighet. Våld och brottslighet kränker vår frihet och värdighet. Det måste bli stopp på att locka unga till kriminalitet. Vi vill återinföra allvarssamtalen där socialtjänst och polis inom 48 timmar träffade unga som begått brott. Vi behöver fler ordningsvakter för att skrämma bort knarkhandeln.

Bostäder. Vi vill ändra inriktning på byggprojektet Fokus Skärholmen. Det ska byggas socialt hållbart med vackra hus i harmoni med omgivande bebyggelse och natur. Vi vill se fler radhus och färre höga punkthus. Exempelvis vid Johannesdals fotbollsplan passar det bättre att bygga radhus än höghus.

Trygghet. Liberalerna bekämpar alla former av extremism: rasism, nazism, organiserad brottslighet och religiös extremism. Förskolan och skolan ska stå tydligt för trygghet, demokrati och fakta. Socialtjänsten och polisen ska bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Vi utesluter samarbete med SD.

Kristdemokraterna

Sofia Modigh, kristdemokrat och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd.  Foto:  Lennart Molin

Äldre. Kristdemokraterna vill förbättra äldreomsorgen genom att införa en äldreboendegaranti. Den innebär att alla  över 85 år, som vill, ska ha rätt till anpassat boende.

Stadsmiljön. Vi vill förbättra stadsmiljön så att den blir tryggare. Minskad nedskräpning, mer städning, snabbare klottersanering, bättre belysning och kameraövervakning på brottsutsatta platser.

Förskolan. Vi vill  minska barngruppernas storlek i förskolan. Vi vill att det ska vara max 12 barn i småbarnsgrupperna (1–3 år). Små barn grupper är bättre både för barnen och personalen.

Centerpartiet

Erik Sihlberg, centerpartist och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd.    Foto: Hans Alm

Bostäder. Vi vill se ett socialt hållbart Stockholm med fler bostäder för alla plånböcker, och då behövs stora reformer av alltifrån byggregler till hyresmarknaden. Genom att bygga högt och tätt så spar vi våra grönområden – folk ska vilja flytta till Skärholmen!

Trygghet. Vi vill se trygghet i hela staden. Ingen ska behöva oroa sig för att gå ut på kvällen eller för att vittna om ett brott. Trygghet är också att veta att stadsdelen bistår med välfärdstjänster när vi behöver dem. Förskola, socialtjänst är också trygghetsskapande jämte polis och fler jobb.

Arbete. Vi behöver fler jobb i stadsdelen. Genom att flytta ut en kommunal förvaltning så stimuleras t.ex. restauranger. Folk med idéer måste våga driva företag utan att bli utsatta för våld, hot, höga skatter och byråkrati. Skärholmen behöver förortsföretagarna och sitt första startup gone unicorn!

Moderaterna

Elisabeth Johnson, gruppledare för Moderaterna i Skärholmens stadsdelsnämnd. Foto: Hans Alm

Kultur/fritidsverksamhet: Vi ska verka för bildandet av en musikskola i Skärholmen.

Parkmiljö: Vi ska verka för ett rent och tryggt Skärholmen.

Äldreomsorg: Vi ska verka för att äldre får god och varierad mat och tid att äta den i lugn och ro.

Sverigedemokraterna

(ej företrätt i stadsdelsnämnden under nuvarande mandatperiod)

Peter Wallmark är Sverigedemokrat och gruppledare i kommunfullmäktige.  Foto: Pressfoto

Trygghet. SD anser att tryggheten måste förbättras för kommuninvånarna. Fler trygghetskameror och ett fler patrullerande ordningsvakter är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Sedan ska vi arbeta mer med belysning.

Skolan. Nyanlända med stora brister i det svenska språket placeras i skolklasser för tidigt. Resultatet blir att andra barns skolgång blir lidande. Vi vill att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor. Tryggheten är viktig, de som förstör för andra barn ska förflyttas från skolan.

Parkeringsavgifter. Vi vill ta bort de införda avgifterna för boendeparkering. Bland annat ska den införda parkeringstiden återställas från kl 7–19 till kl 9–17. Vi kommer att verka för att MC-förare som bidrar till mindre trängsel på våra gator får parkera gratis i Stockholms stad.

Feministiskt initiativ

(ej företrätt i stadsdelsnämnden under nuvarande mandatperiod)

Sissela Nordling Blanco,  gruppledare i kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ.   Foto: Pressfoto

Förskolan. Vi vill satsa på mindre barngrupper, bättre arbetsmiljö för förskolepersonal och högre löner för särskilt barnskötarna. Detta behöver drivas centralt och på stadsdelsnämndsnivå.

Stadsmiljö. Vi vill se mer kultur i den offentliga miljön och fortsätta att satsa på feministisk stadsplanering vilket skapar tryggare miljöer för alla, men i synnerhet för kvinnor och barn.

Stadsdelsmammor. Vi vill fortsätta och öka satsningen på Stadsdelsmammor som under mandatperioden bidragit till att öka den ekonomiska jämställdheten i stadsdelen genom att nyanlända kvinnor och kvinnor i arbetslöshet fått arbete och möjlighet till studier.