Fyra rödgrönrosa borgarråd – som haft svårt att hålla allt de lovat i förra valrörelsen. Foto: Pekka Pääkkö

Så har vallöftena uppfyllts i Stockholm

Har politikerna hållit vad de lovat? Mitt i har kollat upp några av majoritetens vallöften – och om de har uppfyllts.

  • Publicerad 10:43, 20 aug 2018

Det lovades vitt och brett i valrörelsen vid förra valet, 2014. Mitt i har tagit reda på hur det gått med några av de rödgrönrosas löften.

Mindre klasser – NJA. Socialdemokraterna lovade mindre skolklasser och fler lärare. År 2014 var det 13,6 elever per anställd i grundskolan, år 2017 13,3. I förskolan var det 4,8 barn per årsarbetare 2014, år 2017 var siffran 4,9 enligt Skolverket.

Fler behöriga till gymnasiet – NJA. Socialdemokraterna lovade att andelen som inte är behöriga till gymnasiet skulle halveras. År 2014 var 14 procent av niorna inte behöriga, år 2018 något färre, 13 procent enligt Skolverket.

Stopp med utförsäljningen av allmännyttan – JA. Inga beslut om ombildningar har skett sedan majoriteten har tagit över. Antalet kommunala bostäder har ökat i Storstockholm sedan förra valet.

Tydligt minska bostadsköerna – NEJ. Majoriteten ville att det skulle gå snabbare att få en hyresrätt. Kön till Stockholms bostadsförmedling har istället blivit längre från i snitt 8,9 år 2014 till 11,4 år under 2018.

Lägg ner Bromma flygplats NEJ. Majoriteten ville omvandla Bromma flygplats till en ny stadsdel med plats för 50 000 bostäder. Men planerna stoppades efter en omröstning i riksdagen, till kommunpolitikernas förtret.

Cykelvägar på bekostnad av bilarna – JA. Miljöpartiet ville vill öka framkomligheten för cyklister, på bekostnad av utrymmet för bilar. Partiet i Stockholm har drivit denna cykelpolitik, bland annat har bilarna fått maka på sig på Långholmsgatan och Värtavägen.

Dubbdäcksförbud i hela innerstan – NEJ. Regeringen stoppade MP:s löfte om ett generellt förbud, men flera nya gator har fått dubbdäcksförbud.

Halvera avgifterna till Kulturskolan – JA. Majoriteten har fått gehör för sitt löfte, terminsavgifterna har sänkts med mellan 17 och 67 procent.

Orange t-bana – NJA. MP ville skapa en ny tunnelbanelinje, från Älvsjö via Fridhemsplan till Solna. Våren 2017 i Sverigeförhandlingen kom kommunen, SL och regeringen överens att istället satsa på en linje mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Projektstart tidigast 2022, klar runt tio år senare.

Bygga 25 000 hyresätter – NEJ. Vänsterpartiet ville bygga så många hyresätter de kommande fyra åren. Men sedan 2015 har det, enligt stadsbyggnadskontoret, än så länge byggts 8 376 hyresrätter i Stockholm. Målet kommer alltså inte uppfyllas. Under samma period har det byggts 11 727 bostadsrätter.