Röstsedlar till kommunalval, med namnlistor. Foto: Mostphotos

Så här går kommunalvalet till i Stockholm

Så här går det till när politikerna väljs in i kommunfullmäktige i Stockholm.

  • Publicerad 10:57, 18 jun 2018

I kommunalvalet röstar du på det parti/de politiker som du vill ska styra Stockholms stad.

Du kan rösta enbart på ett parti. Du kan också personrösta. Då ska du ta en valsedel där både partiet och kandidaternas namn står med, och kryssa för ett namn. Du kan också, för vissa partier, själv skriva till ett namn. Det framgår i så fall av texten på valsedeln.

Stockholms stad är indelad i sex valkretsar, men du kan rösta på kandidater från andra valkretsar än den du bor i.

Efter valet fördelas de 101 fullmäktigemandaten mellan partierna, utifrån valresultatet. Sedan fattas beslut om vilka kandidater som ska representera sina partier i kommunfullmäktige. Det är i första hand personrösterna som avgör vilka det blir. *

I Stockholm finns också 14 stadsdelsnämnder. Efter valet nominerar varje parti kandidater till dem. Sedan fattar fullmäktige beslut om vilka som ska sitta i stadsdelsnämnderna. Sammansättningen i dem avspeglar valresultatat i staden som helhet – inte resultatet i de enskilda stadsdelarna.

 

*För att bli invald på personröster i fullmäktige måste en kandidat ha fått så många personröster som motsvarar minst 5 procent av partiets röster i valkretsen. Dessutom måste kandidaten ha fått minst 50 personröster.