Vilka är förstagångsväljarna? Foto: Anders Lindgren

Så här är de som röstar för första gången

I höst ska 90 413 stockholmare rösta för första gången. En grupp som har låga kunskaper, stort intresse för politk men inte för politiker.

  • Publicerad 11:36, 18 feb 2018

Vi ville ta reda på mer om vad som utmärkte dem och ringde upp valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson på Göteborgs universitet. Det är en spretig grupp. Medan 18- och 19-åringar är duktiga på att rösta, ofta för att de fortfarande bor hemma och åker med föräldrarna till vallokalen, är valdeltagandet lågt bland 20- och 21 åringar. Troligtvis för att det är så mycket annat som händer i livet då.

– Det är den väljargrupp med minst kunskaper om politik, just för att de har minst erfarenhet av att rösta, säger Henrik Ekengren Oscarsson, valforskarsproffessor.

Det resulterar ofta i att de bestämmer sig sent, kanske inte för ens de står i kön till valbåset. Förstagångsväljarna tenderar att vara mer vänster, grönare och mer för mångfald än genomsnittsväljaren.

Många politiker fokuserar extra mycket på de debuterande väljarna.

– Det lever kvar en föreställning om att om man fångar väljarna när de är unga kommer de fortsätta rösta på partiet. Men det stämmer allt sämre, unga väljare har inte en stark partitillhörighet.

Något som däremot är tydligt är att väljare som faktiskt röstar i sitt första val har högre benägenhet att fortsätta rösta, enligt en rapport från SCB. Röstning är ett vanebeteende.

– Den viktigast faktorn är att familj eller vänner röstar, så att det blir en social självklarhet.

För de politiker som vill charma förstagångsväljarna är det bästa rådet att fysiskt befinna sig där de finns.

– Det är en ständigt uppkopplad generation men ska du nå de med politik i sociala media så har du för stor konkurrens. Där har de sina vänner, intressen, musik,  ja hela livet och politikerna är inte en del av deras nätverk. De rör sig i helt olika kretsar.

För att faktiskt nå förstagångsväljare i sociala media är det bästa sättet genom nyckelpersoner i deras nätverk. Unga väljare reagerar bättre på opinionsbildare utan partianknytningar som pratar om ett partis kärnfrågor.

– Intresset för politik är större än intresset för politiker, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Fakta

Så många går till val för första gången

Andel förstagångsväljare i procent i kommunalvalen i Stockholms län.

78 procent av alla förstagångsväljare i Stockholms län röstade i kommunalvalet 2014.

Källa: SCB, SKL
Visa merVisa mindre