S lovar: Örbyskolan får permanent högstadium

På fredagen presenterade Socialdemokraterna ett lokalt vallöfte i örby. Örbyskolan kommer att få ett permanent högstadium. – Det har varit en väldig osäkerhet kring om eleverna kan gå kvar, säger Ulf Walther (S), ordförande i stadsdelsnämnden.

  • Publicerad 11:17, 31 aug 2018

Sedan 2015 har Örbyskolan ett högstadium och är därmed en F-9-skola. Men högstadiet är en tillfällig lösning under tiden som Sturebyskolan och Bäckahagens skola byggs ut.

– Utbildningens tanke är att våra elever ska gå på högstadiet där när de skolorna är färdigutbyggda, säger Christina Larsson, rektor för Örbyskolan.

Nu gör Socialdemokraterna ut med vallöftet att högstadiet ska permanentas. De tillfälliga paviljongerna ska bytas ut mot en riktig utbyggnad.

– Det nya beskedet är att så många skolor som möjligt i Stockholm ska vara F-9-skolor, eleverna ska kunna gå hela sin skolgång på en skola. Örbyskolan är ett paradexempel på en omtyckt och välfungerande skola där eleverna ska kunna gå hela vägen upp till årskurs 9, säger Olle Burell (S), skolborgarråd.

Elever har sökt till andra skolor

Idag har skolan tappat elever redan inför årskurs sex.

– Det har varit en onödig osäkerhet kring om elverna kan gå kvar. Föräldrar söker till andra skolor eftersom de inte vet hur det blir, så ska det inte vara. säger Ulf Walther (S), ordförande i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd.

Högstadieeleverna går idag i en stora stenbyggnaden, medan eleverna i årskurs 4-5 går i paviljonger på gården.

Rektor Christina Larsson tycker att det fungerar väl idag, och är positiv till att Örbyskolan blir en F-9-skola permanent.

– Men om det ska bli en permanent lösning behöver vi en större idrottssal, säger hon.

Exakt hur utbyggnaden ska se ut kommer att utredas.

– Förvaltningen behöver titta på de ytor som finns, en idrottssal är en sådan sak som vi tar med i den utredningen för att möta de behov som finns, säger Olle Burell.