Oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) och finansborgarrådet Karin Wanngård (S). Foto: Läsarbild Pressfoto

S-löfte: Skärholmen ska få ett närsjukhus

Ett närsjukhus ska byggas i Skärholmen, om Socialdemokraterna vinner valet i kommun och landsting. – Behovet är stort i de södra länsdelarna, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

  • Publicerad 15:45, 14 jun 2018

Om ett antal år kan ett närsjukhus ligga där busstorget finns i dag, i Skärholmen centrum. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) och oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) har skakat hand på att förverkliga det, om Socialdemokraterna vinner valet i både kommun och landsting.

– Det är ett vallöfte att vi ska bygga ett fullgott närsjukhus med en närakut och vårdplatser. Vi vill särskilt satsa på äldrevårdplatser, som det är brist på i de södra delarna av länet, säger Erika Ullberg.

Har avsatt pengar

Socialdemokraterna, som är i opposition i landstinget, har avsatt pengar i sin skuggbudget för att utreda kostnader och annat för sjukhusbygget.

På kommunal nivå pågår också förberedelser. Under torsdagen väntas exploateringsnämnden ge en markreservation till Hemsö AB, för att utreda om busstorget är en bra plats att bygga ett närsjukhus på.

– Om Hemsö AB bygger sjukhuset kan vi sedan hyra lokalerna av bolaget, och driva vård i egen regi eller göra en upphandling. Vi tar det politiska ansvaret för att vården blir bra, säger Erika Ullberg.

Upp till 1 000 arbetsplatser

För Socialdemokraterna i landstinget handlar satsningen förstås om att bygga ut vården i ett eftersatt område.

För Socialdemokraterna i stadshuset är sjukhuset också en del av en större plan för att utveckla området. Sjukhuset väntas skapa upp till 1 000 nya arbetsplatser. Det ger arbetstillfällen i området, och gynnar både handel och restauranger. Sjukhuset skulle också stärka Skärholmens position som regional kärna, ihop med Kungens kurva.

– Det här innebär att Skärholmsborna får en efterlängtad service och närhet till vård. Skärholmens centrum blir dessutom än mer levande med fler arbetsplatser, säger Karin Wanngård.

Nämnas bör att en gedigen utredning också måste göras om lösningar för kollektivtrafiken, om sjukhuset byggs där busstorget nu finns.

Uppdatering: Beslutet i exploateringsnämnden, om en markreservation till Hemsö AB, klubbades den 14 juni.