S: Inför 10-minuterstrafik på pendeln

Nu när skip stop-tågen slopas kan 10-minuterstrafik införas på pendeltågen, menar Socialdemokraterna.

  • Publicerad 20:51, 2 jun 2018

Ett pendeltåg var tionde minut i stället för som nu var 15:e. Det anser Socialdemokraterna i landstinget är möjligt när skip stop-tågen slopas. Turtätheten under rusningstid, ett tåg var sjunde minut, ska ligga kvar.

– Det ger en mer pålitlig pendeltågtrafik med högre turtäthet och mindre trängsel, säger landstingsrådet Talla Alkurdi (S).

Det var inför Citybanans öppnande 2017, som gav pendeltågen egna spår genom centrala Stockholm, som skip stop-tåg utreddes.

Två förslag fanns: Jämn trafik med 10-minutersintervaller med bibehållen trafikstruktur men högre turutbud – eller skip-stop-tåg med 15-minutersintervaller.

10-minuterstrafik redan utrett

Socialdemokraterna menar nu att det första förslaget kan borstas av och läggas fram igen.

– Ja, tjänstemännen har ju gjort utredningen, och det bör vi tillvarata.

Det är Trafikverket som ansvarar för järnvägen och delar ut så kallade ”tåglägen” till SL, SJ och andra trafikhuvudmän.

”Trafikförvaltningens ansökan innehåller mesta möjliga trafik med de möjligheter och begränsningar som finns i järnvägssystemet i Stockholm under 2018” uppgav landstingets trafikförvaltning i höstas.

Kan införas först 2020

Ansökan för 2019 års tåglägen har gått iväg till Trafikverket, och enligt Alkurdi avser den fortsatt 15-minuterstrafik.

– Om vi vinner valet ansöker vi om 10-minuterstrafik och då kan det införas 2020, säger hon.

De så kallade skip stop-tågen på Nynäspendeln och Märstapendeln infördes förra året.

Genom att hoppa över stationer under rusningstid kunde restiden kortas för dem som har längst att resa in till stan. Planen var att också införa snabbtåg på Södertäljependeln och Mälarbanan.

Men det blev ett ramaskri bland många resenärer, och i december slopas skip stop helt, utom på Nynäsbanan.