Rösterna räknade – nu startar det politiska spelet

Vem vann valet? Svaret på den frågan kan dröja. Nu är det upp till de invalda kommunpolitikerna att hitta en majoritet som kan styra Stockholm. – Hur det ska gå till finns inte lagligt reglerat, säger docent David Karlsson.

  • Publicerad 07:28, 10 sep 2018

Kommunpolitik skiljer sig på flera sätt från rikspolitiken när det gäller att få fram vem som ska styra under den nya mandatperioden. I kommunen finns varken en talman som hjälper till i regeringsbildningen eller en motsvarighet till statsministeromröstningen som hålls i riksdagen.

– På kommunal nivå sker det på informell basis och är inte lagligt reglerat. Partierna samlas och funderar vilka som ska styra ihop, säger David Karlsson som är docent vid Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Otydligt för väljarna

David Karlsson ser både för- och nackdelar med den kommunala ordningen.

– I krångliga lägen kan informalitet vara praktiskt, att man kan testa sig fram. Samtidigt är det rättsosäkerhet och otydligt gentemot väljarna.

Samtidigt menar David Karlsson att kommunpolitiken över tid blivit mer lik rikspolitiken när det gäller att få fram en tydlig majoritet.

– Förr var det mer otydligt med mer hoppande majoriteter och breda överenskommelser. Det gjorde också att styret inte föll när majoriteten förlorade en omröstning på det sätt som kan ske idag, säger David Karlsson.

Partierna har tät kontakt

Socialdemokraternas kanslichef i Stockholms stad, Elin Nordmark, säger att de kommer att hålla kontakten med de andra partierna.

– Vid ett oklart valresultat kommer vi ta initiativ till samtal för ett starkt och stabilt styre för staden. Samtal kan föras både mellan gruppledarna och på politisk tjänstemannanivå, sade hon till Mitt i innan söndagens val.

15 oktober samlas nya fullmäktige

Det som nu händer är att rösterna ska kontrollräknas av välnämnden innan länsstyrelsen fastslår mandatfördelningen i kommunen.

I Stockholm sammanträder sedan fullmäktiges nuvarande ledamöter en sista gång den 1 oktober för avtackning.

Den 15 oktober samlas den nya församlingen och då väljer ledamöterna borgarråd, ledamöter i kommunstyrelsen samt fullmäktiges presidium som leder arbetet i fullmäktige. Här blir sannolikt de politiska styrkeförhållandena tydligare.

Först i december väljs ledamöterna till de olika nämnderna.

– Normalt, men inte alltid, kommer ordföranden i en nämnd från den styrande majoriteten, säger David Karlsson.

I valen till nämnderna kan det politiska spelet bli avancerat. Partier, som normalt sett inte samarbetar, kan gå ihop för att maximera sitt inflytande i nämnderna.

Kan bli nyval

Om ingen majoritet kan skapas kan det bli nyval. Men för det krävs att minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige röstar för det samt att det har gått sex månader efter det att det nyvalda fullmäktige haft sitt första sammanträde.